2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (2014-AYÖS-2015-AYÖS) sonuçları ve AYÖS’e eşdeğer(SAT I, ACT, Uluslararası Bakalorya, ABITUR v.b.) sınav sonuçlarına göre Üniversitemize Yurtdışından Öğrenci Kabulü Ek Yerleştirme sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri  05-07 Ekim 2015 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Tandoğan Yerleşkesi, Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Binası 3.Kat Beşevler /ANKARA adresinde yapılacak olup, kayıt hakkı kazanan adayların aşağıdaki belgeleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına eksiksiz teslim etmeleri gerekir.

Eksik evrak ile kayıt alınmamaktadır.

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabulü Ek Yerleştirme sonuçlarına göre kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler için Tıklayınız

Katkı Payı Ücretleri İçin Tıklayınız.

Kayıta istenilen belgeler

1)Ortaöğretim diplomasının aslı ve noterden onaylı tercümesi,
2) Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlığından veya Ülkesinde bulunan Türkiye Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinden alınan denklik belgesinin aslı,
3)Türk uyruklu olup başvuru koşullarındaki 4.madde gereği başvurabilen adaylar; lise eğitimlerinin tamamını yurt dışında okuduklarını gösterir onaylı belge getirmek zorundadır.(Mezun olunan okuldan onaylı bir belge ya da eğitim süresinin tamamını kapsayan transkript alınmalıdır.)
4) Yerleştirilmesine esas teşkil eden, Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (AYÖS), Eşdeğer (ABITUR, Uluslararası Bakalorya, SAT1, ACT v.b) sınav sonuç belgesinin aslı,

(GCE sonucu ile yerleşen KKTC uyruklu adaylar KKTC Milli Eğitim Bakanlığından sonuçlarını onaylatmaları gerekir.)

SAT Sınav sonucu ile kayıt olacak adayların, sınav sonuç belgelerinin ETS tarafından dogrudan kayıt adresine gönderilmesini sağlamaları gerekmektedir.

(Ankara Universitesinin SAT Kodu:7964)
5) KKTC vatandaşı olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuç belgesi.(KKTC Milli Eğitim Bakanlığından onaylı olması gerekir)
6) Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar alt soyu olup Mavi Kart ya da Kimlik Paylaşım Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği ve uyruğunda bulunan devlet makamlarınca verilmiş kimlik bilgilerini gösteren belge
7) Uyruğundan birisi Türkiye Cumhuriyeti olan çift vatandaşlığa sahip adayların vukuatlı nüfus kayıt örneği getirmesi gerekmektedir.
8) Ankara Üniversitesi Yabancı Öğrenci Yerleştirme Belgesi aslı,(Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınacaktır.)
9) Öğrenim vizesi bulunan pasaportun fotokopisi ve İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınan ikamet tezkeresinin fotokopisi (ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayıp ara vermeden yükseköğrenime başlama hakkı kazanan yabancıların çocukları, pasaportlarında öğrenim vizesi aranmadan mevcut ikamet tezkereleri ile kayıt yaptırabilirler),

(Yabancı Kimlik numarası olan adayların kimlik numaralarını bildirmeleri gerekir.)
10) Yeni çekilmiş 3.5×4.5 cm. boyutlarında biyometrik çekilmiş 6 adet fotoğraf,
11) Öğrenci Katkı payının yatırıldığını gösteren makbuz,
12) Üniversitemiz programlarına yerleşmeye hak kazanan adaylarda aranacak maddi güvence miktarı
(Adınıza açılacak olan hesapta katkı payının 4 katı kadar para bulundurulduğuna dair hesap cüzdanı fotokopisi)
13) Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) diploması /Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yeterlilik Belgesi yada kayıt belgesi (TÖMER’e kayıt yaptıran öğrencilerin fakülte/yüksekokullardaki kayıtları en çok iki öğretim yılı için dondurulur. Bu öğrenciler TÖMER kurslarını en geç bir sonraki öğretim yılı başına kadar tamamlayarak TÖMER diploması/Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yeterlilik Belgesini ilgili Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmek zorundadırlar. Kur sertifikaları TÖMER diploması yerine geçmez).

Not:Genel Sağlık Sigortası : Kayıt yaptıran öğrenciler üç ay içinde Yabancı Kimlik Numaraları ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapmadıkları takdirde Türkiye’deki hiçbir sağlık kuruluşundan yararlanamayacaklardır.

 

 

2015-10-01T15:51:43+00:00
X