2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÇİFT ANADAL / YANDAL BAŞVURU DUYURUSU

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’,“Ankara Üniversitesi Çift Anadal  Programı Yönergesi” ve “Ankara Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi” kapsamında 2015-2016 Eğitim- Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında açılacak çift anadal /yandal programları, kontenjanları, başvuru koşulları ve önemli tarihler aşağıda belirtilmiştir.

Çift Anadal/Yandal Başvuru Tarihleri 25 Ocak – 05 Şubat 2016
Başvuru Adresi Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesi, Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Binası Kat:3 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Beşevler/Ankara

 

Yeterlik Sınavı

Zorunlu hazırlık sınıfı olan programlara çift anadal/yandal başvurusunda bulunan öğrencilerin, yabancı dil yeterlik sınavından başarılı olmaları gerekir. Yabancı dil yeterlik sınavından başarısız olan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

Yeterlik Sınav Tarihi ve Saati 10 Şubat 2016 Saat 14:30
Sınav Yeri ve Adresi Ankara Üniversitesi Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi Bahçelievler Mahallesi Kaymakamlık Arkası 06830 Gölbaşı / ANKARA
Telefon : 0312 485 05 07 pbx
Santral  : 0312 485 05 07 / Dahili No:9
Fax      : 0312 485 38 20

 

Aşağıda belirtilen başvuru için gerekli belgeler ile birlikte  Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

  1. Dilekçe (Dilekçe örneği için TIKLAYINIZ)
  2. Başvuru Formu (Başvuru formu için TIKLAYINIZ)
  3. Onaylı Öğrenci Durum Belgesi (Transkript)
  4. Zorunlu hazırlık sınıfı olan bölümlere başvuran öğrenciler için ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavı (YDS) sonuç belgesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından Yabancı Dil Sınavı (YDS)’na eşdeğerliliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınav sonuç belgesi veya muafiyet durum belgesi (Söz konusu belgelere sahip olmayan öğrencilerin yukarıda belirtilen tarihte yapılacak yeterlik sınavına girmeleri ve istenen puanı almaları gerekmektedir) (YDS’den öğretim dili tamamen yabancı dil olan programlar için 100 tam puan üzerinden 70 tam puan, öğretim dili %30 yabancı dil olan programlar için 100 tam puan üzerinden 60 tam puan almaları gerekmektedir.)

Başvuru ve Kabul Koşulları:

Çift Anadal

Öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.

Öğrencinin başka bir çift anadal programına kayıt yaptırmamış olması gerekir. Öğrenci aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yaptıramaz. Ancak öğrenci çift anadala ek olarak bir yan dal programına kayıt yaptırabilir.

Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında başvurabilir.

Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel akademik başarı not ortalamasının en az 3,0 olması ve anadal programında başarı sıralaması açısından en üst % 20 içinde yer alması gerekir.

– Anadal diploma programındaki genel akademik başarı not ortalaması en az 3,0 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.

Yandal

Öğrencinin başvurduğu döneme kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.

Öğrenci, yandal lisans programına, anadal lisans programının en erken 3., en geç 6. yarıyılın başında başvurabilir.

Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel akademik başarı not ortalamasının en az 2,5 olması gerekir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1-Başvuru formunu şahsen teslim eden öğrencilerin başvuruları dikkate alınacaktır.
2- Zamanında yapılmış olsa dahi, faksla, postayla, eksik belgeyle veya farklı birimlere yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
3- Zorunlu hazırlık sınıfı olan programlara başvuran öğrencilerin Yeterlik Sınavı’nda başarılı olmaları durumunda tercihleri değerlendirmeye alınacaktır.

 

1-Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik İçin TIKLAYINIZ
2- Ankara Üniversitesi Çift Anadal  Programı Yönergesi İçin TIKLAYINIZ
3-Ankara Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi İçin TIKLAYINIZ
4- Çift Anadal Kontenjanları İçin TIKLAYINIZ
5- Yandal Kontenjanları İçin TIKLAYINIZ

NOT : Öğrenciler, yönetmelik ya da yönerge gibi yasal mevzuatta değişiklik olması halinde öğrenime başladıkları tarihte yürürlükte olan mevzuattan sorumlu olacaklardır.

2016-01-19T17:20:27+00:00
X