2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ İLANI

Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans programlarına Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (2016-AYÖS-2017-AYÖS) ve Eş değer (SAT I, ACT, Uluslararası Bakalorya Dip., ABITUR v.b.) sınav sonuçlarına göre yurtdışından yabancı uyruklu öğrenci alınacaktır.

Türk liselerine denk bir okuldan mezun olan ve aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan yurt dışından başvuru yapacak olan adaylar Üniversitemize yurt dışından alınacak öğrenci kontenjanı kapsamında ön lisans ve lisans programlarına öğrenim görmek için başvuruda bulunabilirler.

1-ÖNEMLİ TARİHLER

BAŞVURU TARİHLERİ 19/06/2017-10/07/2017
SONUÇLARIN DUYURULMASI 26/07/2017
KESİN KAYIT TARİHİ 05/09/2017-08/09/2017

2-KONTENJANLAR ve PROGRAM VE KOŞULLAR

Kontenjanlar için tıklayabilirsiniz.

Program ve Koşullar için tıklayabilirsiniz.

3-ÖĞRENİM ÜCRETİ

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenim ücretleri (2017-2018 Öğretim Yılı Öğrenim Ücretleri belirlendiğinde güncellenecektir.)

4-ÖNEMLİ NOTLAR

1-Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tümüyle Ankara Üniversitesi’nin yetkisindedir. Ankara Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmek anlamına gelmez.

2-Değerlendirmede kullanılacak sınav sonuçlarından yalnız bir tanesi ile başvuru yapılmalıdır. Birden fazla sınav sonucu ile başvuru yapan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3-Değerlendirmede %10 ülke kontenjanı uygulanmaktadır. Aday ülkesini başvuru formuna düzgün girmesi gerekmektedir. Ülkesinden farklı bir ülke girmesi durumunda kayıt hakkı kazanmış olsa bile tespiti halinde kayıtları iptal edilir.

4-İlanda belirtilen başvuru için kabul edilen diplomalar ve sınavlar dışındaki yurt içi/yurt dışı lise diploması ile yapılan başvurular da kabul edilmeyecektir.

5-Başvuran adaylardan herhangi bir başvuru ücreti alınmamaktadır.

6-AYOS, SAT, ACT sınavları 2 yıl geçerlidir. Bu süre başvuru
tarihlerini de içermelidir.

7-Başvuru evrakları arasında yer alan belgelerin mutlaka onaylı olması gerekmektedir. Sınav sonucu (AYOS, SAT, ACT hariç) fotokopi belge kabul edilmeyecektir.

8-Başvuru sayısının fazlalığından dolayı; başvuru evraklarının yerleştirme işleminden sonra iade edilmesi mümkün değildir.

9-Almanya lise diploması ile başvuracak adayların Türkiye’deki teknik/meslek lisesine denk olan Fachabitur ile başvurmaları halinde başvuruları geçersiz olacaktır. Sadece genel lise diplomalarına denk olan Abitur diploması geçerli sayılacaktır.

10- SAT Sınav sonucu ile başvuracak adayların, kayıt tarihlerine (5-8 Eylül 2017) kadar sınav sonuç belgelerinin ETS tarafından doğrudan kayıt adresine gönderilmesini sağlamaları gerekmektedir. (Ankara Universitesinin SAT Kodu:7964)

11-Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler üç ay içinde Yabancı Kimlik Numaraları ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yaparak Genel Sağlık Sigortası yaptırmaları gerekmektedir. Başvuru yapmadıkları takdirde Türkiye’deki hiçbir sağlık kuruluşundan yararlanamayacaklardır.

5- GENEL KOŞULLAR

Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarında öğrenim görmek isteyen adaylardan:

-Adayların lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla:

1-Yabancı uyruklu kişiler,

2-Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar alt soyu olup Mavi Kart ya da Kimlik Paylaşım Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği ve uyruğunda bulunan devlet makamlarınca verilmiş kimlik bilgilerini gösteren belge sunabilenlerin,

3-Sonradan Türk vatandaşlığını kazanmış olup, aynı zamanda yabancı devlet vatandaşı olanların,

4-  a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

     b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

5-KKTC vatandaşı olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların

başvurularının kabul edilmesi.

 • Bu durumu sağlamayan adaylar herhangi bir programa yerleştirme ya da kayıt işlemleri yapılmış olsa bile tespiti halinde kayıtları iptal edilir.

6-BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARIN DEĞERLENDİRMESİNDE KULLANILACAK SINAV SONUÇLARI

a)AYÖS 2016 veya AYÖS 2017‘dan en az 50 standart puan,

b)ABITUR sınavında en az 4 puan,

c)Uluslar arası Bakalorya diplomasında diploma notu en az 30,

d)SATI sınavından en az 1100 toplam puan ve en az 650 matematik puanı,

e)ACT sınavından en az 24 puan.

f)GCE ve  Cambridge Uluslar arası AL ve ASL Sınavları Başvurulan programla ilgili konuda birisinden en az A notu alınmış 2A seviyesi; ayrıca A seviyesi notlarında A*=140, A=120, B=1OO, C=80, olarak ve A seviyesi konularından farklı AS (Advanced Subsidiary Level) notlarında bu puanların yarısı alınarak hesaplanacak en az 320 toplam puan almış olmak.

(Beklenen sonuçlar ile başvuru alınmamaktadır.)

g)Fransız Bakaloryası Başvurulan programla ilgili dalda en az 15/20 almış olmak.

h)Ürdün ve Filistin Tawjihi Tüm programlar için minimum 80 puan almış olmak.

ı) West African Examination Council West African Senior School Certificate Examination (WASSCE) (WAEC) En az biri başvurulan programda olmak üzere altı konuda (alanda) B2 seviyesinde puan almış olmak.”

i)Güney Kore’ de “Korea Institute of Cirriculum and Evaluation (KICE) tarafından yapılan College Scholastic Aptitude Test (CSAT) sınavı Başvurulan programla ilgili olmak üzere B türünde en az bir konu içeren College Scholastic Ability Test (CSAT) [Suneung]” sınavından en az % 75.

j)Japonya Daigaku Nyüski Senta Shiken Giriş Sınavı

 • Sınavın Yapıldığı Alanlar, Tavan Puanlar ve Sınav Süreleri
  Japonca 80 dk (200 puan)
  Sosyal Bilimler 1 alan 60 dk (10O puan), 2 alan 130 dk (200 puan) (Tarih – Coğrafya, Vatandaşlık) Matematik I 60 dk (100 puan)
  Matematik II 60 dk (100 puan)
  Fen Bilimleri I 2 alan 60 dk (100 puan)
  Fen Bilimleri II 1 alan 60 dk (100 puan), 2 alan 130 dk (200 puan)
  Yabancı Dil 80 dk (200 puan)

(i),(j) bentlerindeki sınavlara giren öğrencilerin kabulü ilgili Fakülteden görüş alınarak yapılacaktır.

k ) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölüm veya programlara başvuran adayların kabul koşullarını sağlamaları yanında, Fakülte/Konservatuvar/Yüksekokul tarafından yapılacak özel yetenek sınavında da başarılı olmaları gereklidir.

Üniversite Giriş Sınavı Özelliğinde Olanlar Sınava giriş tarihinden itibaren 2 yıl geçerlidir.

7-BAŞVURU BELGELERİ

1–Başvuru Formu: Bu form internet üzerinde doldurulmalıdır. Başvuru sayfasında doldurup gönderdiğiniz formunuzun çıktısını alarak imzaladıktan sonra başvuru evraklarınızla birlikte göndermelisiniz. Başvuruda istenen diğer belgeleri göndermeden sadece sistem üzerinden veya çıktı alarak postayla form gönderilmesi durumunda başvuru geçersiz sayılır.

2-1 adet Fotoğraf

3-Sınav Sonuç Belgesi

4– Lise diplomasının onaylı örneği ile Türkçe çevirisinin onaylı örneği

5-Pasaport fotokopisi ve Mavi Kimliği olanlar Mavi kimlik fotokopisi

6-Uyruğundan birisi Türkiye Cumhuriyeti olan çift vatandaşlığa sahip adayların vukuatlı nüfus kayıt örneği getirmesi gerekmektedir.

7-Türk uyruklu olup Genel Koşullar başlığı altındaki 4.madde kapsamında başvuracak adaylardan, 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu olanlar ortaöğretiminin (lise) son üç yılını,   01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan TC uyruklu olanlar ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamladıklarını gösterir onaylı belge getirmek zorundadır. (Mezun olunan okuldan onaylı bir belge ya da eğitim süresini kapsayan transkript alınmalıdır.)

 8-TERCİH İŞLEMİ

Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (AYÖS 2016-AYÖS 2017) ile başvuracak adaylar;

Yurtiçinden ve yurtdışından Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (AYÖS) sonucuna göre başvuracak adaylar tercihlerini 19 Haziran-10 Temmuz 2017 tarihleri arasında http://ayostercih.ankara.edu.tr internet adresinden AYÖS numarası ve sınava giriş yılı ile yapacaklardır. Adaylar en az bir, en fazla beş tercih yaptıktan sonra kişi onayı verip kaydet tuşuna basarak işlemi tamamlayacaklardır. Kayıt edilen formun çıktısını alıp imzaladıktan sonra başvuru belgelerinizle birlikte şahsen veya posta ile Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

Eş değer (SAT I, ACT, Uluslararası Bakalorya Dip., ABITUR, GCE ve  Cambridge Uluslararası AL ve ASL, Fransız Bakaloryası, Ürdün-Filistin Tawjihi v.b.) Sınav sonucuna göre başvuracak adaylar;

Yurtiçinden ve yurtdışından Eş değer (SAT I, ACT, Uluslararası Bakalorya Dip., ABITUR, GCE ve  Cambridge Uluslararası AL ve ASL, Fransız Bakaloryası, Ürdün-Filistin Tawjihi v.b.) sınav sonucuna göre başvuracak adaylar

http://ydok.ankara.edu.tr internet adresinden “İlk Başvuru” bölümüne giriş şifresi almak için e-posta adresini girerek şifre gönder butonuna tıklaması gerekir. “Başvuru için giriş yapınız” bölümünden e-posta adresini ve e-posta adresine gelen şifre ile başvuru formuna giriş yapılır. Açılan sayfada 1.nci adımda aday resmini yüklemesi gerekir 2 inci adımda formda gerekli bilgiler doldurulur. 3 üncü adımda adaylar en az bir, en fazla beş tercih yaptıktan sonra kişi onayı verilip kaydet tuşuna basarak işlemi tamamlayacaklardır. Kayıt edilen formun çıktısını alıp imzaladıktan sonra başvuru belgelerinizle birlikte şahsen veya posta ile Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

 • Eşdeğer sınav sonuçlarına göre başvuru yapan adaylar başvuru sayfasına son üç ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafını .jpg formatında taratarak yükleyeceklerdir. Fotoğraflar pasaport ya da diğer resmi kimlik belgelerinde kullanabilir nitelikte olmalıdır. Fotoğraflar; yerleştirme belgesi oluşturmada kullanılacaktır. Başvuru sırasında kullanılacak fotoğraf, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak netlikte, önden ve yakından çekilmiş olmalıdır. Ayrıca fotoğrafta, yüz ve boyun görünmeli, renkli gözlük takılmamalı ve erkekler sakalsız olmalıdır.

Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Üniversitemiz bölüm ve programlarına başvuru yapacak adaylar için

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölüm veya programlara başvuran adayların kabul koşullarını sağlamaları yanında, Fakülte/Yüksekokul tarafından yapılacak özel yetenek sınavında da başarılı olmaları gereklidir.

Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Program Kontenjanları

Başvurucak adayların aşağıdaki formu bilgisayarlarına indirerek bilgilerini doldurup ve tercihlerini özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlardan belirterek başvuru belgeleri ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.

Özel Yetenek Sınavı Başvuru Formu için tıklayınız.

Not:Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına göre öğrenci alan programları tercih yapan adayların ilgili Fakülte/Yüksekokulların web adreslerinden sınav başvuru ilanını takip etmeleri gerekmektedir.

 • Tercihler kontenjan tablosunda bulunan program kontenjanları ve program koşulları dikkate alınarak yapılmalıdır.
 • Tercih yaparken tercih sırası en çok istenilen programdan başlanarak yapılmalıdır. Tercih yaptığınız programa kayıt hakkı kazanmanız durumunda ek kontenjandan yararlanamazsınız.
 • Adaylar yukarıda belirtilen istenilen başvuru belgelerini aşağıda belirtilen adrese 10/07/2017 tarihine ulaşacak şekilde göndermeleri gerekmektedir.

Başvuru süresinden sonra Ankara Üniversitesi Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına postayla gönderilen veya elden verilmek istenen başvurular kabul edilmeyecektir.

Posta Adresi :

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı,
Tandoğan Yerleşkesi, Ord. Prof. Dr.Aziz Kansu Binası (Rektörlük Ek Hizmet Binası) B Blok 3 Kat Beşevler/ANKARA TR-06100,

9-EĞİTİM DİLİ

Üniversitemizde eğitim dili genel olarak Türkçe’dir. Kısmen veya tamamen yabancı dille de eğitim verilmektedir. Başvuru yapacağınız programın eğitim dili için Kontenjanlar linkinde bakınız maddelerinin açıklamalarından bilgi alabilirsiniz.

10-TÜRKÇE DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

Yurtdışından gelen adaylar, Türkçe yeterlik düzeylerini Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) diploması ya da Yunus Emre Enstitüsü’nden alınacak Türkçe Yeterlik Belgesi ile kanıtlamak zorundadırlar. Söz konusu belgeyi sunamayanlara en çok 2 yıl süre tanınır. Bu süre sonunda Türkçe yeterliğini kanıtlamayanların Üniversite ile ilişiği kesilir.

Derslerin sadece belirli bir yabancı dille verildiği programlara öğrenci kabulünde bu koşul aranmaz.

Adaylar Ankara Üniversitesi’ne yerleştirme işlemleri gerçekleştirildikten sonra Üniversitemiz Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyi Sınavına alınacaklardır. Sınav sonucunda başarılı olup diploma almaya hak kazanan adaylar eğitimlerine başlayacaklardır. Başarısız olan adaylar B ya da C kurundan birinde en çok 2 yıl Türkçe dil eğitimi alacaklardır.

11-SONUÇLARIN DUYURULMASI

Üniversitemize kayıt hakkı kazanan adaylar 26/07/2017 tarihinde http://oidb.ankara.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

Ayrıca, kabul edilen adaylara Ankara Üniversitesi tarafından bir kabul mektubu gönderilecektir.

Adayların, bu kabul mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne giderek “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir. Bu vize, Türkiye’ye giriş yapmak ve üniversiteye kayıt yaptırmak için mutlaka gereklidir.

12-KESİN KAYIT

Kesin kayıt 05 Eylül-08 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıtta İstenilen Belgeler

1-Ortaöğretim diplomasının aslı ve noterden onaylı tercümesi,

2-Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlığından veya Ülkesinde bulunan Türkiye Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinden alınan denklik belgesinin aslı,

3-Türk uyruklu olup başvuru koşullarındaki 4.madde gereği başvurabilen adaylar; lise eğitimlerinin tamamını yurt dışında okuduklarını gösterir onaylı belge getirmek zorundadır.(Mezun olunan okuldan onaylı bir belge ya da eğitim süresinin tamamını kapsayan transkript alınmalıdır.)

4-Yerleştirilmesine esas teşkil eden, Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (AYÖS), Eşdeğer (ABITUR, Uluslar arası Bakalorya, SAT1, ACT v.b) sınav sonuç belgesinin aslı,

(GCE sonucu ile yerleşen KKTC uyruklu adaylar KKTC Milli Eğitim Bakanlığından sonuçlarını onaylatmaları gerekir.)

SAT Sınav sonucu ile kayıt olacak adayların, sınav sonuç belgelerinin ETS tarafından doğrudan kayıt adresine gönderilmesini sağlamaları gerekmektedir.

(Ankara Universitesinin SAT Kodu:7964)

5-KKTC vatandaşı olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuç belgesi.(KKTC Milli Eğitim Bakanlığından onaylı olması gerekir)

 6-Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar alt soyu olup Mavi Kart ya da Kimlik Paylaşım Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği ve uyruğunda bulunan devlet makamlarınca verilmiş kimlik bilgilerini gösteren belge

7-Uyruğundan birisi Türkiye Cumhuriyeti olan çift vatandaşlığa sahip adayların vukuatlı nüfus kayıt örneği getirmesi gerekmektedir.

8-Ankara Üniversitesi Yabancı Öğrenci Yerleştirme Belgesi aslı,

9-Pasaport fotokopisi ve  (İkameti olmayanlar kayıt yaptırdıktan sonra ikamet teskereleri ile birlikte yabancı kimlik numaralarını (YU numarası) getirmeleri gerekir ),

10-Yeni çekilmiş 3.5×4.5 cm. boyutlarında biyometrik çekilmiş 6 adet fotoğraf,

11-Öğrenci Katkı payının yatırıldığını gösteren makbuz,

12-Üniversitemiz programlarına yerleşmeye hak kazanan adaylarda aranacak maddi güvence miktarı

(Kayıt yaptıracak adayların, kayıt için başvuruda bulundukları programın ilk yılını tamamlamak için gerekli olan öğrenim, konaklama ve kitap giderlerini karşılayabilecek durumda olduğunu gösterir banka defterini ya da masrafları karşılamayı üstlenen kişinin taahhütnamesini belgelemesi gerekir.)

13-Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) diploması /Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yeterlilik Belgesi yada kayıt belgesi (TÖMER’e kayıt yaptıran öğrencilerin fakülte/yüksekokullardaki kayıtları en çok iki öğretim yılı için dondurulur. Bu öğrenciler TÖMER kurslarını en geç bir sonraki öğretim yılı başına kadar tamamlayarak TÖMER diploması/Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yeterlilik Belgesini ilgili Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmek zorundadırlar. Kur sertifikaları TÖMER diploması yerine geçmez).

 

2017-06-14T16:35:20+03:00
X