2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI, KURUM İÇİ VE YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU

 

Başvuru Tarihleri 17-21 Temmuz 2017
Başvuru Adresi Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Tandoğan Yerleşkesi, Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Binası Giriş Kat Beşevler/ANKARA
Sonuç İlan Tarihi (Asil)  22 Ağustos 2017
Kesin Kayıt Tarihi (Asil)  23-25 Ağustos 2017 Saat: 09:30 – 16:00
Sonuç İlan Tarihi (1.Yedek)  25 Ağustos 2017  Saat:17:30
Kesin Kayıt Tarihi (1.Yedek)  28 Ağustos 2017 Saat: 09:30 – 16:00
Sonuç İlan Tarihi (2.Yedek ve sonrası)  28 Ağustos 2017 Saat:17:30
Kesin Kayıt Tarihi (2.Yedek ve sonrası)  05 Eylül 2017 Saat: 09:30 – 16:00

 

Bazı seçmeli derslerin yabancı dille verildiği programlara başvuran adayların gireceği yabancı dil düzey belirleme sınavı (Bazı seçmeli derslerin yabancı dille verildiği programlar için TIKLAYINIZ.)

Yabancı Dil Düzey Belirleme Sınavı Tarihi ve Saati  03-04 Ağustos 2017 Saat:10:00 (03 Ağustos 2017’de yazılı sınav, 04 Ağustos 2017’de sözlü sınav yapılacaktır.)
Sınav Yeri ve Adresi Ankara Üniversitesi Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi Bahçelievler Mahallesi Kaymakamlık Arkası 06830 Gölbaşı / ANKARA
Telefon : 0312 485 05 07 pbx
Santral  : 0312 485 05 07 / Dahili No:9
Fax      : 0312 485 38 20

 

I-BAŞVURU BELGELERİ (17-21 Temmuz 2017 tarihleri arasında hem online başvuru yapmış hem de başvuru belgelerinizi teslim etmiş olmanız gerekmektedir.)

1) Aday öğrencilerin online başvuru sonucunda bilgisayardan alacakları başvuru formu çıktısı (online başvuru formu için TIKLAYINIZ.)

(Yurt dışından yatay geçiş başvurusunda bulunacak adayların online başvuru yapmaları gerekmemektedir)

2)  Öğrenci belgesi (son bir ay içerisinde alınmış)

3) Onaylı ders içerikleri, (Tıp ve Diş Hekimliği programlarına başvuruda bulunacak öğrencilerin getirmesi gerekmektedir.)

4) Disiplin cezası (uyarma cezası hariç) almadığını gösteren resmi belge, (Transkriptte veya öğrenci belgesinde de yazabilir.)

5) Önlisans programlarına başvuruda bulunacak adaylar için adayın ÖSYM tarafından yerleştirildiği yıl ve programa ait ÖSYS sonuç belgesi, lisans programlarına başvuruda bulunacak adaylar için ise ÖSYM tarafından yerleştirildiği yıl ve programa ait ÖSYS sonuç belgesi ile LYS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

6) İkinci örgün öğretimden birinci örgün öğretime yapılacak geçiş başvurularında bulunduğu sınıfın ilk %10‘una girerek bir üst sınıfa geçtiğine dair onaylı belge,

7) Başvuran öğrencinin ayrılacağı üniversiteden alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belgenin aslı (transkript), (Not değerlendirme sistemi 4,00’lük sisteme tabi olan öğrencilerin, üniversitelerinden alacakları transkriptlerinde akademik ortalamalarının açıkça yazılı ve onaylı olması gerekmektedir. Genel akademik başarı not ortalamalarını 4 lük not sisteminde belgeleyemeyen öğrenciler için Üniversitemizce belirlenen 100’lük sistemin 4,’lük sistemdeki karşılıkları tablosu esas alınacaktır.)

8) Ulusal veya uluslararası geçerliği olan yabancı dil sınavlarından yeterli puan aldığını gösterir sınav sonuç belgesi ( tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim yapılan programlarımız için zorunlu, bazı seçmeli derslerin yabancı dille verildiği programlarda bu belgeyi sunamayan öğrenciler düzey belirleme sınavına girmek zorunda, diğer programlarda ise 2547 sayılı Kanunun 5/ı maddesi kapsamında okutulan temel yabancı dil derslerinden muaf olmak için sunulabilir.) Detaylı Bilgi için TIKLAYINIZ.

9) Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Üniversitemize yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin ÖSYS sonucu veya Üniversitemizce belirlenen sınavlardan istenen puanları belgelemelidirler. Eşdeğer sayılan sınavlar ve puanları için TIKLAYINIZ.

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

–  Başvuru belgelerini yanlışlıkla da olsa farklı yerlere teslim edenlerin ya da başka yerlere başvuranların başvuruları işleme konulmayacaktır.
–   Zamanında yapılmış olsa dahi, posta, fax yoluyla yapılan başvurular  işleme konulmayacaktır.
–   Zamanında yapılmış olsa dahi, eksik belgeyle yapılan müracaatlar işleme konulmayacaktır.
–  Not ortalaması; öğrencinin takip etmekte olduğu ön lisans/lisans programında başvuru tarihi itibariyle almış olduğu tüm derslerin ağırlıklı ortalamasını ifade eder.
– Başvurular şahsen veya noterden vekalet verilerek yapılması gerekmektedir.

 

Not: Değerlendirme puanı 95’in altında olan başvurular boş kontenjan kalsa dahi kesinlikle değerlendirilmeye alınmayacaktır.

I-KURUMLARARASI, KURUM İÇİ VE YURT DIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

II-ÖZEL YETENEK SINAV BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

III- HAZIRLIK SINIFI BULUNAN PROGRAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

IV-ANKARA ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ İLKELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

V- GENEL İLKELER İÇİN TIKLAYINIZ.

VI- GENEL ŞARTLAR VE DEĞERLENDİRME İÇİN TIKLAYINIZ.

VII- BAŞVURU YAPILABİLECEK PROGRAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

2017-06-23T14:52:56+00:00
X