2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI (EK MADDE-1) İLE YAPILACAK YATAY GEÇİŞ BAŞVURU DUYURUSU

Üniversitemiz programlarına Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in EK MADDE 1’i kapsamında merkezi yerleştirme puanına göre başvuruda bulunacak adayların aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte 01-15 Ağustos 2017 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesi, Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Binası B giriş kat ön büro Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Beşevler/Ankara adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

BAŞVURU BELGELERİ:
1 – Öğrenci belgesi (son bir ay içerisinde alınmış),
2 – Adayın ÖSYM tarafından yerleştirildiği yıl ve programa ait merkezi yerleştirme sınav sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
3 – Onaylı ders içerikleri, (Sadece anadal programı Tıp veya Diş Hekimliği olan öğrenciler yine Tıp veya Diş Hekimliği programına başvuruda bulunuyorlarsa ders içeriği getirmeleri gerekmektedir. Diğer bölümler için gerekmemektedir.)
4– Adayın ÖSYM tarafından yerleştirildiği yıla ait LYS (YGS ve Yerleştirme Puanları Dahil) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
5– Başvuru formunun çıktısı (Online başvuru için TIKLAYINIZ.)

(DGS ile yerleşen lisans öğrencileri ve önlisans öğrencilerinin online başvuru yapmaması, linkteki formun doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru formu için TIKLAYINIZ.)

GENEL ŞARTLAR
a) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir. Başvurulan programın puan türüne göre öğrencinin ÖSYS Sonuç Belgesi’ndeki o puan türü dikkate alınacaktır.

b) Daha önce merkezi yerleştirme puanı (ek madde-1) kapsamında yatay geçiş yolu ile üniversite/fakülte /program değişikliği yapmamış olması,

c) Tamamen (%100) veya kısmen (%30) yabancı dil ile eğitim yapan programlarımız ile bazı seçmeli derslerin yabancı dille verildiği programlara yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin düzenlenecek yabancı dil düzey belirleme sınavına girmeleri ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından yeterli puanı başvuru sırasında belgelemeleri gerekir.

Not: Tamamen (%100) veya kısmen (%30) yabancı dil ile eğitim yapan programlarımıza yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerden düzey belirleme sınavından başarısız olanlar hazırlık öğrenimi göreceklerdir. Bazı seçmeli derslerin yabancı dille verildiği programlara yatay geçiş hakkı kazanan öğrenciler ise düzey belirleme sınavından başarısız olmaları durumunda yabancı dille verilen dersleri seçemeyeceklerdir.

YABANCI DİL DÜZEY BELİRLEME SINAVI
Sınav tarihi ve saati için TIKLAYINIZ.
Sınav Yeri ve Adresi : Ankara Üniversitesi Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi Bahçelievler Mahallesi Kaymakamlık Arkası 06830 Gölbaşı / ANKARA
Telefon : 0312 485 05 07 pbx
Santral : 0312 485 05 07 / Dahili No:9
Fax : 0312 485 38 20

– HAZIRLIK SINIFI BULUNAN PROGRAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

ÜNİVERSİTEMİZ PROGRAMLARININ YILLARA GÖRE TABAN PUANLARI

2016 Lisans 2016 Ön Lisans
2015 Lisans 2015 Ön Lisans
2014 Lisans 2014 Ön Lisans
2013 Lisans 2013 Ön Lisans
2012 Lisans 2012 Ön Lisans
2011 Lisans 2011 Ön Lisans
2010 Lisans 2010 Ön Lisans
2009 Lisans 2009 Ön Lisans
2008 Lisans 2008 Ön Lisans

DAHA ÖNCEKİ YILLARA AİT TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÇIKLAMALAR
Başvuru belgelerini yanlışlıkla da olsa farklı yerlere teslim edenlerin ya da başka yerlere başvuranların başvuruları işleme konulmayacaktır.
Zamanında yapılmış olsa dahi, postayla, fax ile yapılan müracaatlar işleme konulmayacaktır.
Zamanında yapılmış olsa dahi, eksik belgeyle yapılan müracaatlar işleme konulmayacaktır.
– Başvurular şahsen veya noterden vekalet verilerek yapılması gerekmektedir.
Yatay geçiş hakkı kazanan adayların listesi Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının www.oidb.ankara.edu.tr adresli internet sayfasında ilan edilecektir.
1980 yılı öncesi üniversiteye yerleşen öğrencilerin yerleştikleri yıla ait Üniversitemizin başvuruda bulundukları bölümlerine ait taban puanlarını ibraz etmeleri gerekmektedir, ibraz edemeyen öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
– Üniversitemiz programlarına EK MADDE 1 kapsamında yapılan yatay geçiş başvuruları 08/01/2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile belirlenen esaslara göre değerlendirilecektir. Esaslar için TIKLAYINIZ

2017-06-23T14:43:20+00:00
X