2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (2016-AYÖS-2017-AYÖS) sonuçları ve AYÖS’e eşdeğer(SAT I, ACT, Uluslararası Bakalorya, ABITUR v.b.) sınav sonuçlarına göre Üniversitemize Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yerleştirme sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 05 Eylül-08 Eylül 2017 tarihleri arasında aşağıda belirtilen kayıt adresinde yapılacak olup, kayıt hakkı kazanan adayların aşağıdaki belgeleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına eksiksiz teslim etmeleri gerekir.

Eksik evrak ile kayıt alınmamaktadır.(Lise diplomanın aslı olmadan kayıt alınmamaktadır.)

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yerleştirme sonuçlarına göre kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler için Tıklayınız.

 1-KESİN KAYIT TARİHİ

Kesin kayıt 05 Eylül-08 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt günleri için TIKLAYINIZ.

 2-KAYIT ADRESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Tandoğan Yerleşkesi, Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Binası 3.Kat Beşevler /ANKARA

 3-ÖĞRENİM ÜCRETİ

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenim ücretleri(2017-2018 Öğretim Yılı Öğrenim Ücretleri belirlendiğinde güncellenecektir.) TIKLAYINIZ.

 4-KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

1-Ortaöğretim diplomasının aslı ve noterden veya eğitim müşavirliğinden onaylı Türkçe tercümesi,

2-Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlığından veya Ülkesinde bulunan Türkiye Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinden alınan denklik belgesinin aslı,

3-Türk uyruklu olup başvuru koşullarındaki 4.madde gereği başvurabilen adaylar; lise eğitimlerinin tamamını yurt dışında okuduklarını gösterir onaylı belge getirmek zorundadır.

(Mezun olunan okuldan onaylı bir belge ya da eğitim süresinin tamamını kapsayan transkript alınmalıdır.)

4-Yerleştirilmesine esas teşkil eden, (Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (AYÖS), Eşdeğer (ABITUR, Uluslararası Bakalorya, SAT1, ACT, TAWJİHİ, Fransız Bakaloryası, v.b) sınav sonuç belgesinin aslı,

Not: 1-GCE sonucu ile yerleşen KKTC uyruklu adaylar KKTC Milli Eğitim Bakanlığından sonuçlarını onaylatmaları gerekir.

        2-SAT Sınav sonucu ile kayıt olacak adayların, sınav sonuç belgelerinin ETS tarafından doğrudan 05-08 Eylül 2017 tarihine kadar kayıt adresine gönderilmesini sağlamaları gerekmektedir.

(Ankara Üniversitesi’nin SAT Kodu:7964)

5-KKTC vatandaşı olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuç belgesi.(KKTC Milli Eğitim Bakanlığından onaylı olması gerekir)

6-Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar alt soyu olup Mavi Kart ya da Kimlik Paylaşım Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği ve uyruğunda bulunan devlet makamlarınca verilmiş kimlik bilgilerini gösteren belge

7-Uyruğundan birisi Türkiye Cumhuriyeti olan (Sonradan Türk Vatandaşlığını kazanan) çift vatandaşlığa sahip adayların vukuatlı nüfus kayıt örneği getirmesi gerekmektedir.

8-Ankara Üniversitesi Yabancı Öğrenci Yerleştirme Belgesi aslı, (Adayların adreslerine Ankara Üniversitesi tarafından gönderilecek olup, kayıt esnasında adayın yerleştirme belgesini teslim etmesi gerekir.)

9-Pasaport fotokopisi

10İkamet teskeresi fotokopisi

       Not:1-İkamet teskeresi olmayanlar kayıt yaptırdıktan sonra ikamet teskereleri ile birlikte
yabancı kimlik numaralarını (YU numarası) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına getirmeleri gerekir,

       2-Mavi kart sahipleri ile TC vatandaşı olanlar ikamet teskeresi fotokopisi getirmelerine gerek yoktur.

11-Yeni çekilmiş 3.5×4.5 cm. boyutlarında biyometrik çekilmiş 6 adet fotoğraf,

12-Öğrenci Katkı payının yatırıldığını gösteren makbuz,

      Not:Öğrenim ücretleri hakkında bilgi için Öğrenim Ücreti yazan 3.maddeye bakabilirsiniz.

13-Üniversitemiz programlarına yerleşmeye hak kazanan adaylarda aranacak maddi güvence miktarı

Not: Kayıt yaptıracak adayların, kayıt için başvuruda bulundukları programın ilk yılını tamamlamak için gerekli olan öğrenim, konaklama ve kitap giderlerini karşılayabilecek durumda olduğunu gösterir banka defterini ya da masrafları karşılamayı üstlenen kişinin taahhütnamesini belgelemesi gerekir.

(Tüm kayıt hakkı kazanan adayların kayıt hakkı kazandığı programın öğrenim ücreti kadar)

14-Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) diploması /Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yeterlilik Belgesi yada kayıt belgesi

Not: 1-Ankara Üniversitesi TÖMER diploması olmayan tüm adaylar (Türkiye’den mezun olan öğrenciler dahil)  kayıttan sonraki hafta bir defaya mahsus ücretsiz Türkçe Yeterlilik sınavına tabi tutulacaktır.

      2-TÖMER’e kayıt yaptıran öğrencilerin fakülte/yüksekokullardaki kayıtları en çok iki öğretim yılı için dondurulur. Bu öğrenciler TÖMER kurslarını en geç bir sonraki öğretim yılı başına kadar tamamlayarak Ankara Üniversitesi TÖMER diploması/Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yeterlilik Belgesini ilgili Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmek zorundadırlar. Kur sertifikaları TÖMER diploması yerine geçmez.

Genel Sağlık Sigortası : Kayıt yaptıran öğrenciler üç ay içinde Yabancı Kimlik Numaraları ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapmadıkları takdirde Türkiye’deki hiçbir sağlık kuruluşundan yararlanamayacaklardır.

2017-07-26T17:05:24+00:00
X