2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU DUYURUSU

Başvuru Tarihleri 29 Ocak 02 Şubat 2018
Başvuru Adresi Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi, Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Binası Kat:3 Beşevler/ANKARA
Sonuç İlan Tarihi (Asil) 21 Şubat 2018
Kesin Kayıt Tarihi ve Saati (Asil) 22 Şubat 2018 / 09:00-16:00
Sonuç İlan Tarihi ve Saati (Yedek) 22 Şubat 2018 / 17:00
Kesin Kayıt Tarihi (Yedek) 23 Şubat 2018 / 09:00-16:30

 

I-BAŞVURU BELGELERİ (29 Ocak-02 Şubat 2018 tarihleri arasında hem online başvuru yapmış hem de başvuru belgelerinizi teslim etmiş olmanız gerekmektedir.)

1) Aday öğrencilerin online başvuru sonucunda bilgisayardan alacakları başvuru formu çıktısı (online başvuru formu için TIKLAYINIZ.) (Sistem 29 Ocak 2018 tarihinde açılacaktır.)

(Yurt dışından yatay geçiş başvurusunda bulunacak adayların online başvuru yapmaları gerekmemektedir)

2)  Öğrenci belgesi (son bir ay içerisinde alınmış)

3) Disiplin cezası (uyarma cezası hariç) almadığını gösteren resmi belge, (Transkriptte veya öğrenci belgesinde de yazabilir.)

4) ÖSYM tarafından yerleştirildiği yıl ve programa ait ÖSYS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

5) İkinci örgün öğretimden birinci örgün öğretime yapılacak geçiş başvurularında bulunduğu sınıfın ilk %10‘una girerek bir üst sınıfa geçtiğine dair onaylı belge,

6) Başvuran öğrencinin ayrılacağı üniversiteden alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belgenin aslı (transkript), (Not değerlendirme sistemi 4,00’lük sisteme tabi olan öğrencilerin, üniversitelerinden alacakları transkriptlerinde akademik ortalamalarının açıkça yazılı ve onaylı olması gerekmektedir. Genel akademik başarı not ortalamalarını 4 lük not sisteminde belgeleyemeyen öğrenciler için Üniversitemizce belirlenen 100’lük sistemin 4,’lük sistemdeki karşılıkları tablosu esas alınacaktır.)

7) Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Üniversitemize yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin ÖSYS sonucu veya Üniversitemizce belirlenen sınavlardan istenen puanları belgelemelidirler. Eşdeğer sayılan sınavlar ve puanları için TIKLAYINIZ.

 

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

–  Başvuru belgelerini yanlışlıkla da olsa farklı yerlere teslim edenlerin ya da başka yerlere başvuranların başvuruları işleme konulmayacaktır.
–   Zamanında yapılmış olsa dahi, postayla yapılan başvurular ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar işleme konulmayacaktır.
–  Not ortalaması; öğrencinin takip etmekte olduğu ön lisans/lisans programında başvuru tarihi itibariyle almış olduğu tüm derslerin ağırlıklı ortalamasını ifade eder.

 

I-KURUMLAR ARASI, KURUM İÇİ VE YURT DIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

II-ANKARA ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ İLKELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

III- GENEL İLKELER İÇİN TIKLAYINIZ.

 

2018-01-11T14:18:54+00:00
X