YAZ DÖNEMİ ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

Yaz Dönemi öğrenim ücretleri Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmiştir.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

FAKÜLTELER

1 SAATLİK
AZAMİ DERS ÜCRETİ

Birinci
Öğretim

İkinci
Öğretim

Y.U. Öğrenciler
Birinci Öğretim

Y.U. Öğrenciler
İkinci Öğretim

Özel Öğrenciler
(Diğer Üniversite Öğrencileri)

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ         1,74       24,36         48,72       73,08      146,16             121,80  
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 3,05       42,70         85,40      128,10      256,20             213,50  
ECZACILIK FAKÜLTESİ         3,05       42,70         85,40      128,10      256,20             213,50  
EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ         1,74       24,36         48,72       73,08      146,16             121,80  
FEN FAKÜLTESİ         1,74       24,36         48,72       73,08      146,16             121,80  
HUKUK FAKÜLTESİ         1,86       26,04         52,08       78,12      156,24             130,20  
İLAHİYAT FAKÜLTESİ         1,74       24,36         48,72       73,08      146,16             121,80  
İLETİŞİM FAKÜLTESİ         1,66       23,24         46,48       69,72      139,44             116,20  
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ         2,45       34,30         68,60      102,90      205,80             171,50  
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ         1,74       24,36         48,72       73,08      146,16             121,80  
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ         1,86       26,04         52,08       78,12      156,24             130,20  
TIP FAKÜLTESİ         3,77       52,78       105,56      158,34      316,68             263,90  
VETERİNER FAKÜLTESİ         2,10        29,40         58,80       88,20      176,40             147,00  
ZİRAAT FAKÜLTESİ         2,45       34,30         68,60      102,90      205,80             171,50  
UYGULAMALI BİLİMLER  FAKÜLTESİ         1,74       24,36         48,72       73,08      146,16             121,80  
GÜZEL SANATLAR  FAKÜLTESİ         1,90       26,60         53,20       79,80      159,60             133,00  
DEVLET KONSERVATUVARI         3,77       52,78       105,56      158,34      316,68              263,90  
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ         1,74       24,36         48,72       73,08      146,16             121,80  
BEDEN EĞİTİM VE SPOR YÜKSEKOKULU         1,23       17,22         34,44       51,66      103,32              86,10  
H.F.ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU         1,36       19,04         38,08       57,12      114,24              95,20  
BAŞKENT MESLEK YÜKSEKOKULU         1,36       19,04         38,08       57,12      114,24              95,20  
BEYPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU         1,36       19,04         38,08       57,12      114,24              95,20  
SAĞLIK HİZ.MESLEK YÜKSEKOKULU         1,36       19,04         38,08       57,12      114,24              95,20  
KALECİK MESLEK YÜKSEKOLU         1,36       19,04         38,08       57,12      114,24              95,20  
ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU         1,36       19,04         38,08       57,12      114,24              95,20  
HAYMANA MESLEK YÜKSEKOKULU         1,36       19,04         38,08       57,12      114,24              95,20  
NALLIHAN MESLEK YÜKSEKOKULU         1,36       19,04         38,08       57,12      114,24              95,20  
GAMA MESLEK YÜKSEKOKULU         1,36       19,04         38,08       57,12      114,24              95,20  
AYAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU         1,36       19,04         38,08       57,12      114,24              95,20  
KIZILCAHAMAM MESLEK YÜKSEKOKULU         1,36       19,04         38,08       57,12      114,24              95,20  
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM         1,59       22,26         44,52       66,78      133,56             111,30  
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Kazandığı Fakültenin/Yüksekokulun katkı payını öder

Y.U.: Yabancı Uyruklu
Ayrıca;

  1. 23/05/2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı çerçevesinde, İkinci Öğretim programına kayıtlı olmakla birlikte birinci öğretim programına kayıtlı öğrencilerle beraber yaz okuluna devam eden ikinci öğretim öğrencilerinden de birinci öğretim öğrencilerinin ödedikleri tutarda yaz okulu ücreti alınmasına,                                                                                            
  2. Ankara Üniversitesi’nin eğitim-öğretim programlarından birine kayıtlı olmadıkları halde, yaz okulu kapsamında Ankara Üniversitesi fakülte/enstitü/ yüksekokullarından ders alan başka bir üniversiteye kayıtlı özel öğrenci statüsünde ders alacak diğer üniversite öğrencilerinden yukarıda ilan edilen ücretlerin 5 katı tutarında yaz okulu öğrenim ücreti alınmasına,
  3. Bakanlıklar ve kamu kuruluşları adına mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğrenciler, Türkiye Bursları kapsamında öğrenim gören öğrenciler, normal örgün öğretimde ve ikinci öğretimde lisansüstü öğrenim gören araştırma görevlileri ile 21 Ekim 2017 tarih ve 30217 sayılı Resmi Gazete’nin 10918 sayılı kararının Merkezi yerleştirme esaslarına göre yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen öğrencilerin öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretleri başlıklı 1.maddesinin dördüncü fıkrası kapsamına giren öğrencilerden yaz okulu öğrenim ücreti alınmamasına,
  4. Öğrenci, almak istediği ders/derslerin toplam saati tutarında ücreti Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına ödeme yaptıktan sonra ders kaydının kesinleşmesine,
  5. Öğretim elemanlarına ödenecek ders saati ücretinin; Üniversitemiz Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği kapsamında “ön lisans ve lisans programlarında ders açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı 10’dan az olamaz” hükmüne göre derslerin açılması kesinleştikten sonra Üniversitemiz Yönetim Kurulunda belirlenmesine,
  6. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerden birinci öğretimde öğrenim gören Türk öğrenciler kadar ücret alınmasına,

Yaz dönemi eğitimi için başvuran tüm öğrenciler http://obs.ankara.edu.tr adresinde seçtikleri ders/derslerin toplam ders saati için belirlenen ücretini kayıt tarihlerinde herhangi bir Vakıfbank Şubesine öğrenci numaraları ile yatırabileceklerdir. Ücretlerle ilgili işlem sırası aşağıda yer almaktadır:

  • Alınması gereken ders/dersler seçilir.
  • Seçilen ders/dersler onaya gönderilene kadar dersler üzerinde değişiklik yapılabilir.
  • Ders seçme ekranının “Katkı Payı Tutarı” bölümünde hesaplanan ücret herhangi bir TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI (Vakıfbank) şubesinden ÖĞRENCİ NUMARASINI BELİRTEREK ya da internet şubesi/dialog (telefon bankacılığı) kanallarından “Eğitim Ödemeleri” bölümünden öğrenci numarasını yazmak suretiyle ödeyebilirsiniz. Ders kaydı, öğrenim ücretini bankaya yatırdıktan sonra onaya gönderilir.

ÖNEMLİ UYARI
Öğrencilerimiz ödeme yaparken hesap numarası belirtmemeli, öğrenci numarasını belirterek banka görevlisinin söylediği miktarda ödeme yapmalıdır. Bunun dışında yapılan manuel (hesaba havale) ödemeler sisteme online işlenemediği için ders kaydınızın onaylanmamasına neden olacaktır.

2018-10-16T17:24:52+03:00
X