18 MAYIS 2018 TARİH VE 30425 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 7143 SAYILI KANUN’UN 15. MADDESİ İLE 2547 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİCİ 78. MADDESİNDEN YARARLANMAK İSTEYENLER İÇİN AÇIKLAMALAR

7143 sayılı Kanun’un 15. maddesi ile 2547 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 78. Madde 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

1-) 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen GEÇİCİ 78. MADDE kapsamından yararlanmak isteyen adayların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde (18 Eylül 2018 mesai bitimine kadar)  şahsen veya noterden vekalet vereceği kişi aracılığı ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

-Başvuru formu için TIKLAYINIZ.

Başvuru Bitiş Tarihi 18 Eylül 2018
Başvuru Yeri Fakülte /  Devlet Konservatuvarı /Meslek Yüksekokulu

2-)Bu Kanun maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanların, terhislerini takip eden 2 (iki) ay içinde ilişiğinin kesildiği birime başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılacaklardır.

3-)Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler başvuru yapamazlar. 

4-)18 Eylül 2018 tarihi mesai bitimine kadar ilgili birimlere (Fakülte / Devlet Konservatuvarı /Meslek Yüksekokulu) başvuranların ve ilgili birimlerin Yönetim Kurulu Kararı ile öğrenime başlamaları uygun görülenlerin;

Kayıt Tarihleri 05 Ekim 2018 tarihine kadar
Kayıt Adresi  
Lisans Kayıtları Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Tandoğan Yerleşkesi, Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Binası 3. Kat Beşevler /ANKARA
Ön Lisans Kayıtları Yüksekokulların kendi birimleri tarafından yapılacaktır.

 

Kayıt İçin Gerekli Belgeler  :
1-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
2-Son altı ay içinde çekilmiş 6 adet biometrik fotoğraf,
3-Lise diploması aslı ve fotokopisi (aslı görüldükten sonra fotokopi ile kayıt alınacaktır),
Diplomasını kaybedenler için mezun oldukları kurumdan alacakları “Diplomasını Kaybedenlere Mahsus Öğrenim Belgesi”nin aslı ve fotokopisi
Dikey Geçiş Sınavı sonucu kayıt yaptıracaklar için lise diploması aslı ve fotokopisi, meslek yüksekokulu diploması aslı ile öğrenim durum belgesi(transkript)’nin aslı.
4-Askerlik durum belgesi,
5-Adli sicil belgesi (sabıka kaydı),
6-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre öğrenim ücreti yatıracakların öğrenim ücretini yatırdıklarına dair banka dekontu.

-7143 Sayılı Kanunun Uygulama İlkeleri için TIKLAYINIZ.

NOT : 7143 sayılı Kanun kapsamında lisansüstü programlara yapılacak başvurular için ilgili Enstitü’ye başvurulması gerekmektedir.

2018-10-16T17:24:32+03:00
X