2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI (EK MADDE 1) İLE YAPILACAK YATAY GEÇİŞ BAŞVURU DUYURUSU

Üniversitemiz programlarına Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in EK MADDE 1’i kapsamında merkezi yerleştirme puanına göre başvuruda bulunacak adayların aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte 01-15 Ağustos 2018 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 10. Yıl Yerleşkesi, Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Binası B girişi, ön büro Beşevler/ANKARA adresine şahsen veya noterden vekalet verecekleri kişi aracığıyla başvurmaları gerekmektedir.
BAŞVURU BELGELERİ:
1 – Öğrenci belgesi (son bir ay içerisinde alınmış), (e-Devlet belgesi geçerlidir.)
2 – Adayın ÖSYM tarafından yerleştirildiği yıl ve programa ait merkezi yerleştirme sınav sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
3 – Onaylı ders içerikleri, (Sadece anadal programı Tıp veya Diş Hekimliği olan öğrenciler yine Tıp veya Diş Hekimliği programına başvuruda bulunuyorlarsa ders içeriği getirmeleri gerekmektedir. Diğer bölümler için gerekmemektedir.)
4– Adayın ÖSYM tarafından yerleştirildiği yıla ait LYS (YGS ve Yerleştirme Puanları Dahil) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
5– Başvuru formunun çıktısı (Online başvuru için TIKLAYINIZ.) (Sistem 01-15 Ağustos 2018 tarihleri arasında açılacaktır.)
(DGS ile yerleşen lisans öğrencilerin online başvuru yapmaması, linkteki formun doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru formu için TIKLAYINIZ.)
GENEL ŞARTLAR
a) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir. Başvurulan programın puan türüne göre öğrencinin ÖSYS Sonuç Belgesi’ndeki o puan türü dikkate alınacaktır.
b) Daha önce merkezi yerleştirme puanı (ek madde-1) kapsamında yatay geçiş yolu ile üniversite/fakülte /program değişikliği yapmamış olması,
c) Tamamen (%100) veya kısmen (%30) yabancı dil ile eğitim yapan programlarımız ile bazı seçmeli derslerin yabancı dille verildiği programlara yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin düzenlenecek yabancı dil düzey belirleme sınavına girmeleri ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından yeterli puanı başvuru sırasında belgelemeleri gerekir.
Not: Tamamen (%100) veya kısmen (%30) yabancı dil ile eğitim yapan programlarımıza yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerden düzey belirleme sınavından başarısız olanlar hazırlık öğrenimi göreceklerdir. Bazı seçmeli derslerin yabancı dille verildiği programlara yatay geçiş hakkı kazanan öğrenciler ise düzey belirleme sınavından başarısız olmaları durumunda yabancı dille verilen dersleri seçemeyeceklerdir.
YABANCI DİL DÜZEY BELİRLEME SINAVI
Sınav Tarihi : 10-11 Eylül 2018
Sınav Saati:10:00 (10 Eylül 2018’de sözlü sınav, 11 Eylül 2018’de yazılı sınav yapılacaktır.)
Sınav Yeri ve Adresi : Ankara Üniversitesi Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi Bahçelievler Mahallesi Kaymakamlık Arkası 06830 Gölbaşı / ANKARA
Telefon : 0312 485 05 07 pbx
Santral : 0312 485 05 07 / Dahili No:9
Fax : 0312 485 38 20
İLAHİYAT (Arapça) HAZIRLIK ATLAMA SINAVI
Sınav Tarihi : 04 EYLÜL 2018  SALI
Sınav Saati:10:00
Adres:       Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Emniyet Mahallesi, Bahriye Üçok Caddesi, No:6, PK: 06500, Beşevler/Ankara
Tel:           +90 312 212 68 00
Fax:         +90 312 212 37 62 / +90 312 213 0003
– BAŞVURU YAPILABİLECEK PROGRAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ.
(Başvuru yapılabilecek programlar 11.07.2018 tarihinde güncellenmiştir.)
– HAZIRLIK SINIFI BULUNAN PROGRAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ.
ÜNİVERSİTEMİZ PROGRAMLARININ YILLARA GÖRE TABAN PUANLARI
2017 Lisans 2017 Ön Lisans
2016 Lisans 2016 Ön Lisans
2015 Lisans 2015 Ön Lisans
2014 Lisans 2014 Ön Lisans
2013 Lisans 2013 Ön Lisans
2012 Lisans 2012 Ön Lisans
2011 Lisans 2011 Ön Lisans
2010 Lisans 2010 Ön Lisans
2009 Lisans 2009 Ön Lisans
2008 Lisans 2008 Ön Lisans
DAHA ÖNCEKİ YILLARA AİT TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
AÇIKLAMALAR
Başvuru belgelerini yanlışlıkla da olsa farklı yerlere teslim edenlerin ya da başka yerlere başvuranların başvuruları işleme konulmayacaktır.
Zamanında yapılmış olsa dahi, postayla, fax ile yapılan müracaatlar işleme konulmayacaktır.
Zamanında yapılmış olsa dahi, eksik belgeyle yapılan müracaatlar işleme konulmayacaktır.
– Başvurular şahsen veya noterden vekalet verilerek yapılması gerekmektedir.
Yatay geçiş hakkı kazanan adayların listesi Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının www.oidb.ankara.edu.tr adresli internet sayfasında ilan edilecektir.
1980 yılı öncesi üniversiteye yerleşen öğrencilerin yerleştikleri yıla ait Üniversitemizin başvuruda bulundukları bölümlerine ait taban puanlarını ibraz etmeleri gerekmektedir, ibraz edemeyen öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
– Üniversitemiz programlarına EK MADDE 1 kapsamında yapılan yatay geçiş başvuruları 08/01/2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile belirlenen esaslara göre değerlendirilecektir. Esaslar için TIKLAYINIZ

2018-10-16T17:24:32+00:00
X