2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ÜNİVERSİTEMİZE SAĞLIK VE ZİRAAT ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMINA KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN DİKKATİNE

Kayıt Tarihi :14-20 Eylül 2018
Kayıt Saati  : 09.00 – 17:00
Kayıt Yeri :Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesi, Ord. Prof. Dr. Şevket AZİZ KANSU Binası Beşevler/ANKARA
Telefon:03122141350
Kayıt için şahsen başvurmanız ya da noterden vekalet vereceğiz kişi aracılığıyla kayıt yaptırabilirsiniz.
KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR :
Yerleştirme sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı Lise diplomasının aslı ve fotokopisi (aslı görüldükten sonra fotokopi ile kayıt alınacaktır.)
Önlisans diplomasının aslı ve fotokopisi (veya yeni tarihli mezuniyet belgesi) (aslı görüldükten sonra fotokopi ile kayıt alınacaktır.)
Adayın mezun olduğu Yükseköğretim Kurumundan almış olduğu öğrenci durum belgesi (transkript)nin aslı
Adayın mezun olduğu Yükseköğretim Kurumundan almış olduğu onaylı ders içeriklerini gösterir belge
3,5×4,5 cm. boyutlarında biometrik çekilmiş 6 adet fotoğraf
1996 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubesinden veya e-devlet üzerinden alacakları askerlik durum belgesi
NOT : Öğrenci Numaraları Kayıt esnasında verilecektir.
Üniversitemize kayıt yaptıracak öğrenciler, öğrenim ücretlerini 14.09.2018 Cuma gününden itibaren herhangi bir Vakıfbank şubesinden ÖĞRENCİ NUMARALARINI BELİRTEREK, ücretsiz olarak yapabilirler.
Yatırdığınız tutarlar için bankadan her zaman iki dekont isteyiniz ve kayıt için bunlardan birini getiriniz. Katkı payı tutarı kayıt esnasında size bildirilecektir.
Yerleştirme işlemleri adayların beyanı üzerine yapıldığından kayıt sırasında adayların mezuniyet tarihi, diploma ve mezuniyet not ortalamaları kontrol edilerek kayıtları yapılacaktır. Kendi lehine yanlış beyan veren adaylar yerleştirmeden doğan haklarını kaybedeceklerdir.
Eksik belge ile ve belirtilen tarihler dışında kayıt yapılmayacaktır.

2018-10-16T17:24:00+03:00
X