2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ EK KONTENJAN İLANI

Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans programlarına Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (2017-AYÖS-2018-AYÖS) ve  Eş değer (SAT I, ACT, Uluslararası Bakalorya Dip., ABITUR v.b.) sınav sonuçlarına   göre   yapılan  yerleştirme   sonucunda boş kalan  kontenjanlara  yerleştirilmek  üzere 18-20 Eylül 2018 tarihleri arasında yabancı uyruklu öğrenci alınacaktır.
11-29 Haziran 2018 tarihleri arasında  başvuruda bulunanlardan Üniversitemize kesin kayıt hakkı kazanamayan ve 11-29 Haziran 2018 tarihleri arasında başvuruda bulunmayan adaylar ek yerleştirme başvurusu yapabilecektir.
Üniversitemize kesin kayıt hakkı kazanıp 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında kayıt yaptırmayan ve yaptıran adaylar ek yerleştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.
Türk liselerine denk bir okuldan mezun olan ve aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan yurt dışından başvuru yapacak olan adaylar Üniversitemize yurt dışından alınacak öğrenci kontenjanı kapsamında ön lisans ve lisans programlarına öğrenim görmek için başvuruda bulunabilirler.
1-ÖNEMLİ TARİHLER

BAŞVURU TARİHLERİ 18/09/2018-20/09/2018
SONUÇLARIN DUYURULMASI 28/09/2018
KESİN KAYIT TARİHİ 03/10/2018-05/10/2018

KONTENJANLAR ve PROGRAM VE KOŞULLAR
Kontenjanlar için tıklayabilirsiniz.
Program ve Koşullar için tıklayabilirsiniz.
3-ÖĞRENİM ÜCRETİ
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenim ücretleri için tıklayınız.
4-ÖNEMLİ NOTLAR

 1. Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tümüyle Ankara Üniversitesi’nin yetkisindedir. Ankara Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmek anlamına gelmez.
 2. Değerlendirmede kullanılacak sınav sonuçlarından yalnız bir tanesi ile başvuru yapılmalıdır. Birden fazla sınav sonucu ile başvuru yapan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. Değerlendirmede %10 ülke kontenjanı uygulanmaktadır. Aday uyruğunu başvuru formuna düzgün girmesi gerekmektedir. Uyruğundan farklı bir ülke girmesi durumunda kayıt hakkı kazanmış olsa bile tespiti halinde kayıtları iptal edilir.
 4. Başvuran adaylardan herhangi bir başvuru ücreti alınmamaktadır.
 5. AYÖS, SAT ve ACT sınavları ile başvuracak adayların sınav sonuçlarının 2017 veya 2018 yıllarına ait olması gereklidir.
 6. Başvuru evrakları arasında yer alan belgelerin mutlaka onaylı olması gerekmektedir. Sınav sonucu (AYOS, SAT, ACT hariç)
 7. Almanya lise diploması ile başvuracak adayların Türkiye’deki teknik/meslek lisesine denk olan Fachabitur ile başvurmaları halinde başvuruları geçersiz olacaktır. Sadece genel lise diplomalarına denk olan Abitur diploması geçerli sayılacaktır.
 8. SAT Sınav sonucu ile başvuracak adayların, kayıt tarihlerine (5 Eylül 2018) kadar sınav sonuç belgelerinin ETS tarafından doğrudan kayıt adresine gönderilmesini sağlamaları gerekmektedir. (Ankara Universitesinin SAT Kodu:7964)
 9. Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler üç ay içinde Yabancı Kimlik Numaraları ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yaparak Genel Sağlık Sigortası yaptırmaları gerekmektedir. Başvuru yapmadıkları takdirde Türkiye’deki hiçbir sağlık kuruluşundan yararlanamayacaklardır.

 
5- GENEL KOŞULLAR
a)Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
1)Yabancı uyruklu olanlar,
2)Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.),
3)Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular
*4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

 1. b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

5)KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar
başvurabilir.
b)Adaylardan
1)T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
2)K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
*3)a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)
4)Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin (lise) tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5)Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular
başvuramaz.

 • Bu durumu sağlamayan adaylar herhangi bir programa yerleştirme ya da kayıt işlemleri yapılmış olsa bile tespiti halinde kayıtları iptal edilir.

6-BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARIN DEĞERLENDİRMESİNDE KULLANILACAK SINAV SONUÇLARI

 1. AYÖS 2017 veya AYÖS 2018‘den en az 50 standart puan,
 2. ABITUR sınavında en az 4 puan,
 3. Uluslararası Bakalorya diplomasında diploma notu en az 30,
 4. SATI sınavından en az 1100 toplam puan ve en az 650 matematik puanı,
 5. ACT sınavından en az 24 puan.
 6. GCE ve Cambridge Uluslararası AL ve ASL Sınavları Başvurulan programla ilgili konuda birisinden en az A notu alınmış 2A seviyesi; ayrıca A seviyesi notlarında A*=140, A=120, B=1OO, C=80, olarak ve A seviyesi konularından farklı AS (Advanced Subsidiary Level) notlarında bu puanların yarısı alınarak hesaplanacak en az 320 toplam puan almış olmak.(Beklenen sonuçlar ile başvuru alınmamaktadır.)
 7. Fransız Bakaloryası Başvurulan programla ilgili dalda en az 15/20 almış olmak.
 8. Ürdün ve Filistin Tawjihi Tüm programlar için minimum 80 puan almış olmak.
 9. West African Examination Council West African Senior School Certificate Examination (WASSCE) (WAEC) En az biri başvurulan programda olmak üzere altı konuda (alanda) B2 seviyesinde puan almış olmak.”
 10. Güney Kore’ de “Korea Institute of Cirriculum and Evaluation (KICE) tarafından yapılan College Scholastic Aptitude Test (CSAT) sınavı Başvurulan programla ilgili olmak üzere B türünde en az bir konu içeren College Scholastic Ability Test (CSAT) [Suneung]” sınavından en az % 75.
 11. Japonya Daigaku Nyüski Senta Shiken Giriş SınavıSınavın Yapıldığı Alanlar, Tavan Puanlar ve Sınav SüreleriJaponca 80 dk (200 puan)Sosyal Bilimler 1 alan 60 dk (10O puan), 2 alan 130 dk (200 puan) (Tarih – Coğrafya, Vatandaşlık) Matematik I 60 dk (100 puan)
  Matematik II 60 dk (100 puan)
  Fen Bilimleri I 2 alan 60 dk (100 puan)
  Fen Bilimleri II 1 alan 60 dk (100 puan), 2 alan 130 dk (200 puan)
  Yabancı Dil 80 dk (200 puan)
  (j),(k) bentlerindeki sınavlara giren öğrencilerin kabulü ilgili Fakülteden görüş alınarak yapılacaktır.
 12. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölüm veya programlara başvuran adayların kabul koşullarını sağlamaları yanında, Fakülte/Konservatuvar/Yüksekokul tarafından yapılacak özel yetenek sınavında da başarılı olmaları gereklidir.
 13. Lise Diploması not ortalaması: Yukarda ki sınav türlerin yerleştirilmesi yapıldıktan sonra boş kontenjan kalması durumunda ulusal düzeydeki lise bitirme sınavlarına göre yapılan başvurular değerlendirmeye alınacaktır.

Üniversite Giriş Sınavı Özelliğinde Olanlar Sınava giriş tarihinden itibaren 2 yıl geçerlidir.
7-BAŞVURU BELGELERİ
(1) Başvuru Formu: Başvuru formu Online Başvuru sisteminden doldurulur.
 (2) Lise Diploması onaylı örneği ve Türkçe çevirisinin onaylı örneği: Lise diplomasının aslı Türkçe değil ise Yeminli Tercüme Büroları tarafından Türkçe’ ye çevrilmiş onaylı örneği ve lise diploması onaylı örneği ile birlikte sunulur. Henüz diplomasını almayan adaylar, liselerinden alacakları, belirli bir tarihte mezun olacaklarını ve olası mezuniyet notlarını gösteren resmi bir belgeyi (geçici mezuniyet belgesi) sunarlar.
(3) Not Dökümü Belgesi (Transkript): Adaylar lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösteren ve Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi transkriptlerini sunarlar. Transkript lisede okunan bütün yıllarda alınan derslerin not dökümlerini içermelidir. Transkriptin aslı Türkçe değil ise Yeminli Tercüme Büroları tarafından Türkçe’ ye çevrilmiş örneği de transkriptle birlikte sunulur.
(4) Geçerli Sınav Sonucu: Başvuru için kullanılacak olan sınav sonucu (AYOS, SAT, GCE, Uluslararası Bakalorya v.b.) gönderilir. İlanın 6 ıncı maddesinde belirtilen “Başvuruda Bulunacak Adayların Değerlendirmesinde Kullanılacak Sınav Sonuçları” kabul edilir. Belirtilen sınavların dışında başvuru yapılamaz.
 (5) Pasaport Fotokopisi: Adayların, pasaportlarının resimli ve kimlik bilgilerinin olduğu sayfalarını sisteme yüklemelidir.
(6) Çift uyruklu olanlardan ilk uyruğunun T.C. olmadığına dair belge. Vukuatlı nüfus kayıt örneği
(7) Mavi Kimliği olanlar Mavi Kart Belgesi Fotokopisi
8) BAŞVURU SÜRECİ

 1. Online başvuru sistemi yurtdışından öğrenci kontenjanı öğrenci alım takviminde belirtilen süreler arasında açılır.
 2. Başvuru yapabilmek için 7.madde de belirtilen başvuru belgeleri, online başvuru sistemine yüklenir.
 3. Sadece başvuru formunu doldurup istenen belgeleri sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmez.
 4. Adaylar, başvuru formunu büyük harflerle (e-posta adresi hariç) doldurmalı ve istenen belgeleri eksiksiz olarak online başvuru sistemine yüklemelidir.
 5. Yüklenen belgelerin orijinalleri kayıt sırasında istenecektir.
 6. Yüklenen belgelerin ve beyan edilen bilgilerin, eksiksiz ve doğru olmasından adaylar sorumludur.
 7. Birden fazla kullanıcı adıyla başvuru yapanların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 8. Sisteme yükleme işi bittikten sonra başvuru kayıt edilir.
 9. Yüklenen belgeler sistemden ön değerlendirme yetkisi verilen personeller tarafından kontrol edildikten sonra, belgelerde eksiklik yoksa ve şartlar sağlanıyorsa, başvuru durumunuz “onaylandı” aşamasına alınır.
 10. Belgelerde eksiklik varsa ve şartları sağlamıyorsa, başvuru durumunuz “red edildi” aşamasına alınır.
 11. Online başvuru ön değerlendirme süreci boyunca adaylarla sisteme başvuru yaptıkları e-posta adresleri ile iletişime geçilir. Sistemde durumu “hatalı /eksik evrak” olarak değiştirilen adayların belgelerini tamamlayana kadar başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
 12. Sistemde durumu “red edildi” olarak değiştirilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
 13. Tercihler kontenjan tablosunda bulunan program kontenjanları ve program koşulları dikkate alınarak yapılmalıdır.
 14. Tercih yaparken tercih sırası en çok istenilen programdan başlanarak yapılmalıdır.

9)BAŞVURULARIN ÖN DEĞERLENDİRİLME SÜRECİ
(1) Tüm adaylar başvuru yaptıkları “Sınav Türü” ne göre değerlendirilir. Sınav Türüne uygun belge ibraz etmeyen adayların başvuru durumları hatalı/eksik evrak olarak değiştirilir.
(2) Belgelerini sisteme eksiksiz yükleyen adayların başvuru durumları “onaylandı” olarak değiştirilir.
(3) Başvuruları Ankara Üniversitesine Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönergesine uymayan adayların başvuru durumu “red edildi” olarak değiştirilir.
(4) Başvuru durumu değişen tüm adayların başvuru yaptıkları şahsi e-posta adreslerine “Başvuru Durumunuz Rededildi” şeklinde e-posta gönderilir. Adayların online başvuru sistemine tekrar girip başvuru durumu kısmını takip etmeleri ve açıklama kısmındaki uyarılara dikkat etmeleri kendi sorumluluklarıdır.
10)-BAŞVURU LİNKİ
http://ayostercih.ankara.edu.tr
İLETİŞİM TELEFONU
0(312) 2141350/ 6140-6139-6138
11-EĞİTİM DİLİ
Üniversitemizde eğitim dili genel olarak Türkçe’dir. Tamamen yabancı dille de eğitim verilmektedir. Başvuru yapacağınız programın eğitim dili için Kontenjanlar linkinde bakınız maddelerinin açıklamalarından bilgi alabilirsiniz.
12-TÜRKÇE DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ
Yurtdışından gelen adaylar, Türkçe yeterlik düzeylerini Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) diploması ya da Yunus Emre Enstitüsü’nden alınacak Türkçe Yeterlik Belgesi ile kanıtlamak zorundadırlar. Söz konusu belgeyi sunamayanlara en çok 2 yıl süre tanınır. Bu süre sonunda Türkçe yeterliğini kanıtlamayanların Üniversite ile ilişiği kesilir.
Derslerin sadece belirli bir yabancı dille verildiği programlara öğrenci kabulünde ve Türkiye Cumhuriyeti ortaöğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde Türkçe Yeterlilik Belgesi aranmaz.
Adaylar Ankara Üniversitesi’ne yerleştirme işlemleri gerçekleştirildikten sonra Üniversitemiz Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyi Sınavına alınacaklardır. Sınav sonucunda başarılı olup diploma almaya hak kazanan adaylar eğitimlerine başlayacaklardır. Başarısız olan adaylar B ya da C kurundan birinde en çok 2 yıl Türkçe dil eğitimi alacaklardır.
13-SONUÇLARIN DUYURULMASI
Üniversitemize kayıt hakkı kazanan adaylar 28/09/2018 tarihinde http://oidb.ankara.edu.tr adresinden ilan edilecektir.
Ayrıca, kabul edilen adaylara Ankara Üniversitesi tarafından bir kabul mektubu gönderilecektir.
Adayların, bu kabul mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne giderek “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir. Bu vize, Türkiye’ye giriş yapmak ve üniversiteye kayıt yaptırmak için mutlaka gereklidir.
 
14-KESİN KAYIT
Kesin kayıt 03-05 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.
Kayıtta İstenilen Belgeler

 1. Ortaöğretim diplomasının aslı ve noterden onaylı tercümesi,
 2. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlığından veya Ülkesinde bulunan Türkiye Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinden alınan denklik belgesinin aslı,
 3. Türk uyruklu olup başvuru koşullarındaki 4.madde gereği başvurabilen adaylar; lise eğitimlerinin tamamını yurt dışında okuduklarını gösterir onaylı belge getirmek zorundadır.(Mezun olunan okuldan onaylı bir belge ya da eğitim süresinin tamamını kapsayan transkript alınmalıdır.)
 4. Yerleştirilmesine esas teşkil eden, Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (AYÖS), Eşdeğer (ABITUR, Uluslararası Bakalorya, SAT1, ACT v.b) sınav sonuç belgesinin aslı,
 5. (GCE sonucu ile yerleşen KKTC uyruklu adaylar KKTC Milli Eğitim Bakanlığından sonuçlarını onaylatmaları gerekir.)
 6. SAT Sınav sonucu ile kayıt olacak adayların, sınav sonuç belgelerinin ETS tarafından doğrudan kayıt adresine gönderilmesini sağlamaları gerekmektedir.(Ankara Universitesinin SAT Kodu:7964)
 7. KKTC vatandaşı olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuç belgesi.(KKTC Milli Eğitim Bakanlığından onaylı olması gerekir)
 8. Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar alt soyu olup Mavi Kart ya da Kimlik Paylaşım Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği ve uyruğunda bulunan devlet makamlarınca verilmiş kimlik bilgilerini gösteren belge
 9. Uyruğundan birisi Türkiye Cumhuriyeti olan çift vatandaşlığa sahip adayların vukuatlı nüfus kayıt örneği getirmesi gerekmektedir.
 10. Ankara Üniversitesi Yabancı Öğrenci Yerleştirme Belgesi aslı,
 11. Pasaport fotokopisi ve (İkameti olmayanlar kayıt yaptırdıktan sonra ikamet teskereleri ile birlikte yabancı kimlik numaralarını (YU numarası) getirmeleri gerekir ),
 12. Yeni çekilmiş 3.5×4.5 cm. boyutlarında biyometrik çekilmiş 6 adet fotoğraf,
 13. Öğrenci Katkı payının yatırıldığını gösteren makbuz,
 14. Üniversitemiz programlarına yerleşmeye hak kazanan adaylarda aranacak maddi güvence miktarı

(Kayıt yaptıracak adayların, kayıt için başvuruda bulundukları programın ilk yılını tamamlamak için gerekli olan öğrenim, konaklama ve kitap giderlerini karşılayabilecek durumda olduğunu gösterir banka defterini ya da masrafları karşılamayı üstlenen kişinin taahhütnamesini belgelemesi gerekir.)
Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) diploması /Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yeterlilik Belgesi yada kayıt belgesi (TÖMER’e kayıt yaptıran öğrencilerin fakülte/yüksekokullardaki kayıtları en çok iki öğretim yılı (Kısmen Yabancı Dil eğitimi verilen programlara kayıt olanlara en çok bir öğretim yılı) için dondurulur. Bu öğrenciler TÖMER kurslarını en geç bir sonraki öğretim yılı başına kadar tamamlayarak TÖMER diploması/Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yeterlilik Belgesini ilgili Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmek zorundadırlar. Kur sertifikaları TÖMER diploması yerine geçmez).

2018-10-16T17:24:00+03:00
X