7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YATAY GEÇİŞ YAPMAK İSTEYENLER İÇİN AÇIKLAMALAR

7143 sayılı Kanun’un 15. maddesi ile 2547 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 78. Madde 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Kanun’un Uygulama İlkeleri’nin 20.maddesinde,
“2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Geçici 78’inci maddesinde yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.” hükmü yer almaktadır.
Belirtilen hüküm kapsamında Üniversitemize yatay geçiş başvurusunda bulunmak isteyen adayların,
1) Üniversiteye giriş yılı itibarıyla Üniversitemiz taban puanını sağlamaları,
2) Üniversitemiz Senatosu’nun belirlediği ilkeleri sağlamaları gerekmektedir.
Üniversitemiz Senatosu’nun belirlediği ilkeler için TIKLAYINIZ.

Son Başvuru Tarihi 05 Ekim 2018 
Başvuru Adresi Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Ord.Prof.Dr. Şevket Aziz KANSU Binası 3. Kat Beşevler/ANKARA

 
Başvuru İçin Gerekli Belgeler  :
1) Onaylı öğrenci belgesi (son bir ay içerisinde alınmış),
2) Disiplin cezası (uyarma cezası hariç) almadığını gösteren resmi belge (Transkriptte veya öğrenci belgesinde de yazabilir.),
3) Kayıtlı olduğu programa yerleşmesine esas ÖSYM sınav sonuç belgesi,
4)  Başvuran öğrencinin ayrılacağı üniversiteden alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belgenin aslı (transkript), (Not değerlendirme sistemi 4,00’lük sisteme tabi olan öğrencilerin, üniversitelerinden alacakları transkriptlerinde akademik ortalamalarının açıkça yazılı ve onaylı olması gerekmektedir. Genel akademik başarı not ortalamalarını 4 lük not sisteminde belgeleyemeyen öğrenciler için Üniversitemizce belirlenen 100’lük sistemin 4,’lük sistemdeki karşılıkları tablosu esas alınacaktır.)
5)Ulusal veya uluslararası geçerliği olan yabancı dil sınavlarından yeterli puan aldığını gösterir sınav sonuç belgesi ( yabancı dilde eğitim yapılan programlarımız için zorunlu, diğer programlarda ise 2547 sayılı Kanunun 5/ı maddesi kapsamında okutulan temel yabancı dil derslerinden muaf olmak için sunulabilir.)

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

–  Başvuru belgelerini yanlışlıkla da olsa farklı yerlere teslim edenlerin ya da başka yerlere başvuranların başvuruları işleme konulmayacaktır.
–   Zamanında yapılmış olsa dahi, posta, fax yoluyla yapılan başvurular  işleme konulmayacaktır.
–   Zamanında yapılmış olsa dahi, eksik belgeyle yapılan müracaatlar işleme konulmayacaktır.
– Başvuruların şahsen veya noterden vekalet verilen kişi aracılığı ile yapılması gerekmektedir.
–  Not ortalaması; öğrencinin takip etmekte olduğu ön lisans/lisans programında başvuru tarihi itibariyle almış olduğu tüm derslerin ağırlıklı ortalamasını ifade eder.
Değerlendirme puanı 95’in altında olanlar kesinlikle başvuru yapamayacaklardır.
2018-10-16T17:24:00+03:00
X