2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (2017- AYÖS-2018-AYÖS) sonuçları ve AYÖS’e eşdeğer(SAT I, ACT, Uluslararası Bakalorya, ABITUR v.b.) sınav sonuçlarına göre Üniversitemize Yurtdışından Öğrenci Kabulü 2. Ek Yerleştirme sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 25-31 Ekim 2018 tarihleri arasında aşağıda belirtilen kayıt adresinde yapılacak olup, kayıt hakkı kazanan adayların aşağıdaki belgeleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına eksiksiz teslim etmeleri gerekir.

Eksik evrak ile kayıt alınmamaktadır.(Lise diplomasının aslı olmadan kayıt alınmamaktadır.)

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabulü 2.Ek Yerleştirme sonuçlarına göre kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler için TIKLAYINIZ

 

1-KESİN KAYIT TARİHİ

2-KAYIT ADRESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Tandoğan Yerleşkesi, Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Binası 3.Kat Beşevler /ANKARA

3-ÖĞRENİM ÜCRETİ

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenim ücretleri için TIKLAYINIZ

 

4-KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

1-Uluslararası Kayıt Formu

  • Adaylar kayda gelmeden önce aşağıdaki kayıt formunu doldurup çıktısını alıp kayıt günü kayıt belgeleri ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir. Kayıt formunda (*) ile gösterilen maddelerin zorunlu doldurulması gerekir. 12,14,15,18 inci maddeleri yabancı uyruklu öğrencilerin (mavi kartlı, Türkiye uyruklu ve çift uyruklular hariç) doldurması gerekir. 16,17 inci maddeleri yabancı uyruklu olan (mavi kartlı ve çift uyruklular hariç) ve ikamet teskeresi olanların doldurması gerekiyor.

 

ULUSLARARASI KAYIT FORMU için TIKLAYINIZ

 

2-Ortaöğretim diplomasının aslı ve noterden veya eğitim müşavirliğinden onaylı Türkçe tercümesini,

3-Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlığından veya Ülkesinde bulunan Türkiye Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinden alınan denklik belgesinin aslını,

4-Türk uyruklu olup başvuru koşullarındaki 4.madde gereği başvurabilen adaylar; lise eğitimlerinin tamamını yurtdışında okuduklarını gösterir onaylı belgeyi,

(Mezun olunan okuldan onaylı bir belge ya da eğitim süresinin tamamını kapsayan transkript alınmalıdır.)

5-Yerleştirilmesine esas teşkil eden, (Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (AYÖS), Eşdeğer (ABITUR, Uluslararası Bakalorya, SAT1, ACT, TAWJİHİ, Fransız Bakaloryası, v.b) sınav sonuç belgesinin aslını,

NOT:

  • GCE sonucu ile yerleşen KKTC uyruklu adaylar KKTC Milli Eğitim Bakanlığından sonuçlarını onaylatmaları gerekir.
  • SAT Sınav sonucu ile kayıt olacak adayların, sınav sonuç belgelerinin ETS tarafından doğrudan 03-07 Eylül 2018 tarihine kadar kayıt adresine gönderilmesini sağlamaları gerekmektedir. (Ankara Üniversitesi’nin SAT Kodu:7964)

 

6-KKTC vatandaşı olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuç belgesini,

(KKTC Milli Eğitim Bakanlığından onaylı olması gerekir)

7-Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin ve üçüncü dereceye kadar alt soyu olup Mavi Kart ya da Kimlik Paylaşım Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği ve uyruğunda bulunan devlet makamlarınca verilmiş kimlik bilgilerini gösteren belgeyi,

8-Uyruğundan birisi Türkiye Cumhuriyeti olan (Sonradan Türk Vatandaşlığını kazanan) çift vatandaşlığa sahip adayların vukuatlı nüfus kayıt örneğini,

9-Ankara Üniversitesi Yabancı Öğrenci Yerleştirme Belgesinin aslını,

Not: Ankara Üniversitesi Yabancı Öğrenci Yerleştirme Belgesinin aslının çıktısını https://ayostercih.ankara.edu.tr/Login/Index web adresinden e-mail adresiniz ve başvuru yaparken kullanmış olduğunuz şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.

 

10-Pasaport fotokopisi,

11-İkamet teskeresi fotokopisi,

NOT:

  • İkamet teskeresi olmayanlar adayların, kayıt yaptırdıktan sonra ikamet teskereleri ile birlikte yabancı kimlik numaralarını (YU numarası) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına getirmeleri gerekir.
  • Mavi kart sahipleri ile TC vatandaşı olanlar ikamet teskeresi fotokopisi getirmelerine gerek yoktur.

12-Yeni çekilmiş 3.5×4.5 cm. boyutlarında biyometrik çekilmiş 6 adet fotoğraf,

13-Öğrenci Katkı payının yatırıldığını gösteren makbuz,

NOT: Öğrenim ücretleri hakkında bilgi için Öğrenim Ücreti yazan 3.maddeye bakabilirsiniz.

14-Üniversitemiz programlarına yerleşmeye hak kazanan adaylarda aranacak kayıt belgelerinden “Maddi Güvence Belgesi” için adayın en az bir yıllık öğrenim ücretini karşılayabilecek meblağ bulunduğunu gösterir Türkiye’deki herhangi bir bankada adına açılmış hesap cüzdanı fotokopisi getirmesi gerekir. Şayet adayın tüm eğitim masraflarını karşılamayı taahhüt eden kişi var ise aşağıdaki linkten dilekçe örneğini doldurup imzalayıp ekine de dilekçeyi imzalayanın pasaport ya da kimliğini ve maddi güvence olarak gösterdiği belgeyi (Onaylı maaş bordosu veya adayın en az bir yıllık öğrenim ücretini karşılayabilecek meblağ bulunduğunu gösterir Türkiye’deki herhangi bir bankada adına açılmış hesap cüzdanı fotokopisi) eklemesi gerekmektedir.

MADDİ GÜVENCE DİLEKÇE ÖRNEĞİ için TIKLAYINIZ

 

15-Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) diploması /Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yeterlilik Belgesi ya da kayıt belgesi getirmesi gerekmektedir.

NOT: Ankara Üniversitesi TÖMER diploması olmayan tüm adaylar kayıttan sonra bir defaya mahsus ücretsiz Türkçe Yeterlilik sınavına tabi tutulacaktır. (Öğrenim dili %100 yabancı dil olan programlara kayıt olanlar hariç)

 

Genel Sağlık Sigortası : Kayıt yaptıran öğrenciler üç ay içinde Yabancı Kimlik Numaraları ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapmadıkları takdirde Türkiye’deki hiçbir sağlık kuruluşundan yararlanamayacaklardır.