2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Çift Anadal/Yandal Başvuru Duyurusu

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’,“Ankara Üniversitesi Çift Anadal  Programı Yönergesi” ve “Ankara Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi” kapsamında 2018-2019 Eğitim- Öğretim yılı bahar yarıyılında açılacak çift anadal /yandal programları, kontenjanları, başvuru koşulları ve önemli tarihler aşağıda belirtilmiştir.

Çift Anadal/Yandal Başvuru Tarihleri: 11-13 ŞUBAT 2019

Başvuru Adresi: Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 10. Yıl Yerleşkesi, Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Binası Kat:3 Beşevler/ANKARA

 Düzey Belirleme Sınavı

Zorunlu hazırlık sınıfı olan programlara çift anadal/yandal başvurusunda bulunan öğrencilerin, yabancı dil düzey belirleme sınavından başarılı olmaları gerekir. Yabancı dil düzey belirleme sınavından başarısız olan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

Düzey Belirleme Sınav Tarihi ve Saati :

18 Şubat 2019 Saat: 10.00 Sözlü

19 Şubat 2019 Saat 10.00 Yazılı

Sınav Yeri ve Adresi : Ankara Üniversitesi Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi Bahçelievler Mahallesi Kaymakamlık Arkası
06830 Gölbaşı / ANKARA
Telefon : 485 05 07 PBX
Santral  : 485 05 07 / Dahili No:9
Fax      : 485 38 20

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

  1. Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız.
  2. Başvuru Formu İçin Tıklayınız.
  3. Öğrenci Durum Belgesi (Transkript)
  4. Zorunlu hazırlık sınıfı olan bölümlere başvuran öğrenciler için muafiyet durum belgesi ya da düzey belirleme sınavı başarı belgesi
  5. ÖSYS Sonuç Belgesi
  6. LYS Sonuç Belgesi

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1-Başvuru Formunu teslim etmeyen öğrencilerin sistem üzerinden yapmış oldukları tercihleri iptal edilecek olup, başvuru formunu şahsen veya noterden vekalet vereceği kişi aracılığıyla teslim eden öğrencilerin tercihleri dikkate alınacaktır.

2- Posta yolu ile yapılan başvurular kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Başvuru ve Kabul Koşulları:

Çift Anadal

Öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar aldığı anadal programındaki tüm derslerini başarıyla tamamlamış olması gerekir.

Öğrencinin başka bir çift anadal programına kayıt yaptırmamış olması gerekir. Öğrenci aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yaptıramaz. Ancak öğrenci çift anadala ek olarak bir yan dal programına kayıt yaptırabilir.

Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında anadal önlisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında  başvurabilir.

Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel akademik başarı not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,0 olması ve anadal programında başarı sıralaması açısından en üst % 20 içinde yer alması gerekir.

– Anadal diploma programındaki genel akademik başarı not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,0 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.

Yandal

Öğrencinin başvurduğu döneme kadar aldığı anadal programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.

Öğrenci, yandal lisans programına, anadal lisans programının en erken 3., en geç 6. yarıyılın başında başvurabilir.

Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel akademik başarı not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,5 olması gerekir.

1- Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik İçin Tıklayınız.
2- Ankara Üniversitesi Çift Anadal  Programı Yönergesi İçin Tıklayınız.
3- Ankara Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi İçin Tıklayınız. 
4- Çift Anadal/Yandal Kontenjanları İçin Tıklayınız.

NOT : Öğrenciler, yönetmelik ya da yönerge gibi yasal mevzuatta değişiklik olması halinde öğrenime başladıkları tarihte yürürlükte olan mevzuattan sorumlu olacaklardır.

2019-02-07T12:19:39+03:00
X