Ankara Üniversitesi Eğitim Programları Koordinatörlüğü – 24 Nisan 2019 Öğrenci Merkezli Eğitim Sürecine Geçiş Çalıştayı (Sunumlar)

Öğrenci Merkezli Eğitim Sürecine Geçiş Çalıştayı Açış Konuşması – Rıfat Vural

Ankara Üniversitesi Lisans Programları Süreç Değerlendirme Sonuçları – Özlem Türkşen

Üniversite Yaşamına Uyum ve Çekirdek Seçmeli Dersler – Dr. Öğr. Üyesi Elif Arıca-Akkök

Yüksek Öğretimde Dijital Dönüşüm – Doç. Dr. Oktay Ölmez

Yükseköğretimde Öğrenci Merkezli Eğitim ve Öğretim Süreçleri – Mustafa Cem Babadoğan

 

 

 

2019-04-24T18:26:37+03:00
X