2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurumlararası, Kurum İçi ve Yurtdışı Yatay Geçiş Başvurusu

Yurtdışından yatay geçiş başvuruları ile yabancı uyruklu öğrenciler, ek yerleştirme puanı ile yerleşen öğrenciler ve dikey geçiş sınavı ile yerleşen öğrencilerin yatay geçiş başvuruları şahsen veya noterden vekalet verilen kişi aracılığı ile aşağıda belirtilen adreste yapılacak olup, diğer öğrencilerin sistem üzerinden başvuru yapmaları yeterli olacaktır.

Başvuru Tarihleri

10-12 Temmuz 2019

Başvuru Adresi

(Yurtdışından yatay geçiş
başvuruları ile yabancı uyruklu öğrenciler,
ek yerleştirme puanı ile yerleşen öğrenciler ve dikey geçiş sınavı ile yerleşen
öğrenciler için)

Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Beşevler
10. Yıl Yerleşkesi, Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Binası 3. Kat Beşevler/ANKARA

Telefon : 0 312 214 13 50/6147-6148-6137

Başvuru
Adresi

(Diğer öğrenciler için)

https://yataygecis.ankara.edu.tr

(Sistem 10 Temmuz 2019 tarihinde açılacaktır.)

Sonuç İlan
Tarihi

 29 Ağustos 2019

 

Tıp Fakültesi 5. sınıfa başvuranlar için yabancı dil düzey belirleme sınavı (bazı seçmeli dersler yabancı dilde verildiği için)

Yabancı
Dil Düzey Belirleme Sınavı Tarihi ve Saati

08 Ağustos 2019 Saat:10:00 (sözlü ve yazılı sınav yapılacaktır.)

Sınav Yeri
ve Adresi

Ankara Üniversitesi Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi Bahçelievler Mahallesi Kaymakamlık
Arkası 06830 Gölbaşı / ANKARA
Telefon: 0312 485 05 07 pbx
Santral: 0312 485 05 07 / Dahili No:9
Fax: 0312 485 38 20

 

ÖZEL YETENEK SINAV TARİHLERİ VE ADRESLERİ

Devlet
Konservatuvarı Sınavı Tarihi ve Saati

17 Temmuz 2019 Saat 10:30

Sınav Yeri
ve Adresi

Gümüşdere Yerleşkesi Fatih Caddesi No:33 Dışkapı / Ankara
Telefon: 0312 316 60 00
Faks: 0 312 317 08 25

Tiyatro
Sınavı Tarihi ve Saati

19 Temmuz 2019 Saat 14:00

Sınav Yeri
ve Adresi

Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 06100 Sıhhiye/ANKARA
Telefon: 0312 310 32 80
Faks: 0312 311 17 29

Spor
Bilimleri Fakültesi Sınavı Tarihi ve Saati

29 Temmuz 2019 Saat 09:00

Sınav Yeri
ve Adresi

Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi Spor Bilimleri Fakültesi 06830 Gölbaşı – Ankara
Telefon: 0312 221 16 01
Faks: 0312 212 29 86

 

I-BAŞVURU BELGELERİ (E-Devlet’ten alınan belgeler geçerlidir.)

 1. Onaylı öğrenci belgesi (son bir ay içerisinde alınmış),
 2. Disiplin cezası (uyarma cezası hariç) almadığını gösteren resmi belge (Transkriptte veya öğrenci belgesinde de yazabilir.),
 3. Önlisans programlarına başvuruda bulunacak adaylar için adayın ÖSYM tarafından yerleştirildiği yıl ve programa ait ÖSYS sonuç belgesi, lisans programlarına başvuruda bulunacak adaylar için ise ÖSYM tarafından yerleştirildiği yıl ve programa ait ÖSYS sonuç belgesi ile LYS sonuç belgesi,
 4. İkinci örgün öğretimden birinci örgün öğretime yapılacak geçiş başvurularında bulunduğu sınıfın ilk %10‘una girerek bir üst sınıfa geçtiğine dair onaylı belge,
 5. Başvuran öğrencinin ayrılacağı üniversiteden alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belge (transkript), (Not değerlendirme sistemi 4,00’lük sisteme tabi olan öğrencilerin, üniversitelerinden alacakları transkriptlerinde akademik ortalamalarının açıkça yazılı ve onaylı olması gerekmektedir. Genel akademik başarı not ortalamalarını 4 lük not sisteminde belgeleyemeyen öğrenciler için Üniversitemizce belirlenen 100’lük sistemin 4’lük sistemdeki karşılıkları tablosu esas alınacaktır.)
 6. Ulusal veya uluslararası geçerliği olan yabancı dil sınavlarından yeterli puan aldığını gösterir sınav sonuç belgesi (yabancı dilde eğitim yapılan programlarımız için zorunlu, bazı seçmeli derslerin yabancı dille verildiği programlarda bu belgeyi sunamayan öğrenciler düzey belirleme sınavına girmek zorunda, diğer programlarda ise 2547 sayılı Kanunun 5/ı maddesi kapsamında okutulan temel yabancı dil derslerinden muaf olmak için sunulabilir.)
 7. Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Üniversitemize yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin ÖSYS sonucu veya Üniversitemizce belirlenen sınavlardan istenen puanları belgelemelidirler. Eşdeğer sayılan sınavlar ve puanları için tıklayınız…

II-BAŞVURU SÜRECİ

 1. Online başvuru sistemi 10-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında açılır.
 2. Başvuru belgeleri, online başvuru sistemine yüklenir.
 3. Sadece başvuru formunu doldurup istenen belgeleri sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmez.
 4. Adaylar, başvuru formunu büyük harflerle (e-posta adresi hariç) doldurmalı ve istenen belgeleri eksiksiz olarak online başvuru sistemine yüklemelidir.
 5. Yüklenen belgelerin orijinalleri kayıt sırasında istenecektir.
 6. Yüklenen belgelerin ve beyan edilen bilgilerin, eksiksiz ve doğru olmasından adaylar sorumludur.
 7. Birden fazla kullanıcı adıyla başvuru yapanların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 8. Sisteme yükleme işi bittikten sonra başvuru kayıt edilir.
 9. Yüklenen belgeler sistemden ön değerlendirme yetkisi verilen personeller tarafından kontrol edildikten sonra, belgelerde eksiklik yoksa ve şartlar sağlanıyorsa, başvuru durumunuz “onaylandı” aşamasına alınır.
 10. Belgelerde eksiklik varsa veya şartları sağlamıyorsa, başvuru durumunuz “reddedildi” aşamasına alınır.
 11. Sistemde durumu “reddedildi” olarak değiştirilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
 12. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adayların, online başvuru yaptıktan sonra ilanda belirtilen tarihlerde Üniversitemizin yapacağı özel yetenek sınavından başarılı olmaları gerekmektedir.
 13. Başvurular yatay geçiş ilkelerinde yer alan hesaplama yöntemine göre değerlendirilir.


ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

–  Başvuru belgelerini yanlışlıkla da olsa farklı yerlere teslim edenlerin ya da
başka yerlere başvuranların başvuruları işleme konulmayacaktır.
(Yurtdışından
yatay geçiş başvuruları ile yabancı uyruklu öğrenciler,
ek yerleştirme puanı ile yerleşen
öğrenciler
ve dikey geçiş sınavı ile yerleşen öğrenciler için geçerlidir.)

Zamanında yapılmış olsa dahi, posta, fax
yoluyla yapılan başvurular  işleme konulmayacaktır.
(Yurtdışından
yatay geçiş başvuruları ile yabancı uyruklu öğrenciler,
ek yerleştirme puanı ile yerleşen
öğrenciler
ve dikey geçiş sınavı ile yerleşen öğrenciler için geçerlidir.)

Zamanında yapılmış olsa dahi, eksik belgeyle yapılan müracaatlar işleme
konulmayacaktır
.

–  Not ortalaması; öğrencinin takip etmekte olduğu ön lisans/lisans programında
başvuru tarihi itibariyle almış olduğu tüm derslerin ağırlıklı ortalamasını
ifade eder.

– Değerlendirme puanı 95’in altında olanlar kesinlikle başvuru
yapamayacaklardır.

 

III-KURUMLARARASI, KURUM İÇİ VE YURT DIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
IV- HAZIRLIK SINIFI BULUNAN PROGRAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ.
V-ANKARA ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ İLKELERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 

2019-07-10T09:28:44+03:00
X