2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Çift Anadal/Yandal Başvuru Duyurusu

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”,“Ankara Üniversitesi Çift Anadal  Programı Yönergesi” ve “Ankara Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi” kapsamında 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında açılacak çift anadal /yandal programları, kontenjanları, başvuru koşulları ve önemli tarihler aşağıda belirtilmiştir.

Çift Anadal/Yandal Başvuru Tarihleri: 08-09 Temmuz 2019 Saat: 09:00 – 17:00

Başvuru Adresi: Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi, Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Binası Beşevler/ANKARA

Düzey Belirleme Sınavı
Zorunlu hazırlık sınıfı olan programlara çift anadal/yandal başvurusunda bulunan öğrencilerin, yabancı dil düzey belirleme sınavından başarılı olmaları veya ulusal uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavı sonuç belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir. Yabancı dil düzey belirleme sınavından başarısız olan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

Düzey Belirleme Sınav Tarihi ve Saati : 08 Ağustos 2019 Saat:10:00 (sözlü ve yazılı sınav yapılacaktır.)

Sınav Yeri ve Adresi : Ankara Üniversitesi Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi Bahçelievler Mahallesi Kaymakamlık Arkası 06830 Gölbaşı / ANKARA
Telefon : 0 312 485 05 07 PBX
Santral : 0 312 485 05 07 / Dahili No:9
Faks     : 0 312 485 38 20

Spor Bilimleri Fakültesi için Özel Yetenek Sınavı
Sınav Tarihi ve Saati : 29 Temmuz 2019 Saat : 09:30
Sınav Yeri ve Adresi : Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi Spor Bilimleri Fakültesi 06830 Gölbaşı – Ankara
Telefon: 0312 221 16 01
Faks: 0312 212 29 86

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

  1. Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız.
  2. Başvuru Formu İçin Tıklayınız.
  3. Öğrenci Durum Belgesi (Transkript)
  4. Zorunlu hazırlık sınıfı olan bölümlere başvuran öğrenciler için ulusal uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınav sonuç belgesi ya da düzey belirleme sınavı başarı belgesi
  5. LYS Sonuç Belgesi

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1-Başvuruların şahsen veya noterden vekalet verilecek kişi aracılığı ile yapılması gerekmektedir.
2- Zamanında yapılmış olsa dahi, posta, fax yoluyla yapılan başvurular  işleme alınmayacaktır.
3- Zamanında yapılmış olsa dahi, eksik belgeyle yapılan müracaatlar işleme alınmayacaktır.

 
 Başvuru ve Kabul Koşulları:
Çift Anadal
Öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.
Öğrenci aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yaptıramaz. Ancak öğrenci çift anadala ek olarak bir yan dal programına kayıt yaptırabilir.
Öğrenci çift anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında anadal önlisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında  başvurabilir.
Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel akademik başarı not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması ve anadal programında başarı sıralaması açısından en üst % 20 içinde yer alması gerekir.
– Anadal diploma programındaki genel akademik başarı not ortalaması en az 3,00 olan ancak anadal programında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’de yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.
Yandal
Öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar aldığı anadal programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.
Öğrenci, yandal lisans programına, anadal lisans programının en erken 3., en geç 6. yarıyılın başında başvurabilir.
Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel akademik başarı not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekir.

1- Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik İçin Tıklayınız.
2- Ankara Üniversitesi Çift Anadal  Programı Yönergesi İçin Tıklayınız.
3- Ankara Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi İçin Tıklayınız. 
4- Çift Anadal/Yandal Lisans Kontenjanları İçin Tıklayınız.

NOT : Öğrenciler, yönetmelik ya da yönerge gibi yasal mevzuatta değişiklik olması halinde öğrenime başladıkları tarihte yürürlükte olan mevzuattan sorumlu olacaklardır.

2019-07-08T11:27:47+03:00
X