Kesin Kayıt Tarihi (Asıl) 02-03  Eylül 2019 Saat 09:00 – 17:00
Sonuç İlan Tarihi (1.Yedek) 04 Eylül 2019
Kesin Kayıt Tarihi (1.Yedek) 05 Eylül 2019 Saat: 09:30 – 16:00
Sonuç İlan Tarihi (2.Yedek) 05 Eylül 2019
Kesin Kayıt Tarihi (2.Yedek) 06 Eylül 2019 Saat: 09:30 – 16:00
Sonuç İlan Tarihi (3.Yedek ve sonrası) 06 Eylül 2019
Kesin Kayıt Tarihi (3.Yedek ve sonrası) 09 Eylül 2019 Saat: 09:30 – 16:00
Kayıt Adresi Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Tandoğan Yerleşkesi, Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Binası Kat:3 Beşevler/ANKARA

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitemize yatay geçiş hakkı kazanan adayların kesin kayıt işlemleri yukarıda belirtilen tarihlerde ve adreste yapılacaktır.
 *  Kayıt yaptırmayan asıl adayların yerine yedek adayların kaydı alınacaktır.

 KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. T.C. Kimlik Numarasını gösterir belgenin fotokopisi (nüfus cüzdanı ,pasaport v.b)
2. Son altı ay içinde çekilmiş 6 adet biometrik fotoğraf
3. Onaylı transkript ve onaylı ders içerikleri.
4. ÖSYS Yerleştirme Sonuç Belgesi.
5. Hazırlık okuduğuna dair belge (Yalnızca üniversitesinde hazırlık okuyan öğrencilerinden istenecektir.)
6. Üniversitesinden alacağı yatay geçişe engel bir durumu olmadığına dair belge
 

Eksik belge ile kayıt yapılmayacaktır. Kayıt için belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular  dikkate alınmayacaktır.
Başvuruların şahsen veya noterden vekalet verilecek kişi tarafından yapılması gerekmektedir.

YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
A- LİSANS-ÖNLİSANS PROGRAMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
B- ÖZEL YETENEK VE KURUM İÇİ PROGRAMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ