2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucuna göre Üniversitemize kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri aşağıda belirtilen tarihlerde ve adreste yapılacaktır.

ÖNEMLİ NOT: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından henüz veriler aktarıldığında Öğrenci Bilgi Kayıt Formu ve öğrenci numara linki aktif hale gelecektir. Söz konusu veriler aktarıldığında kayıt tarihleri ve saatleri ilan edilecektir. Duyurularımızı takip ediniz.

Elektronik (E-Devlet) Kayıt Tarihleri          :09-11 Eylül 2019
Yüz Yüze Kayıt Tarihleri                              :10-13 Eylül 2019

*Elektronik (E-Devlet) kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerin Üniversitemize kayıtla ilgili olarak gelmelerine gerek yoktur. Ancak onaylı ders içerikleri  ve Öğrenci Durum Belgelerini (Transkript) ilgili Fakülte Öğrenci İşleri Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

KAYIT ADRESİ:

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 10. Yıl Yerleşkesi, Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz KANSU Binası Beşevler/ANKARA
Kayıt için şahsen ya da noterden vekalet verilecek kişi aracılığıyla başvurulması gerekmektedir.

KAYIT SIRASINDA İSTENECEK BELGELER:

Bu belgelerin asıllarını eksiksiz olarak teslim etmeniz gerekmektedir.

1-https://obs.ankara.edu.tr/preregistration/checkstudent   web sayfasından doldurulacak Öğrenci Bilgi Kayıt Formu (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından veriler aktarıldığında aktif hale gelecektir.)

Önemli Not : Öğrenci bilgi kayıt formunu doldururken mutlaka güncel e-posta adresi girilmesi gerekmektedir.

2-2019 DGS Sonuç Belgesi’nin bilgisayar çıktısı,

3-Lise diplomasının aslı ve fotokopisi,

4-Ön lisans diplomasının aslı ve fotokopisi veya yeni tarihli mezuniyet belgesi ve fotokopisi,

5-Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

6-3,5×4,5 cm boyutlarında biometrik çekilmiş 6 adet fotoğraf,

7-1999 ve önceki yıllarda doğan erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi,

8-Uzaktan öğretim programlarına kayıt hakkı kazanan adayların yatırmaları gereken öğrenim ücretinin içinde Elektronik Sistem ve Materyal Ücreti’nin birinci taksidi de yer almaktadır.

9-Zorunlu hazırlık sınıfından ya da temel yabancı dil derslerinden muaf olmak isteyen öğrenciler ulusal veya uluslararası geçerliği olan yabancı dil sınav sonuç belgesini Yabancı Diller Yüksekokulu’na teslim etmelidirler.

10-Onaylı ders içerikleri  ve Öğrenci Durum Belgesi (Transkript),

(Elektronik (E-Devlet) kayıt işlemi yapan öğrencilerin belgelerini ilgili Fakülte Öğrenci İşlerine teslim etmeleri gerekmektedir.)

Not:(İlahiyat Uzaktan Eğitim öğrencilerinin ders içeriklerini getirmelerine gerek yoktur.)

11-Ebelik, Hemşirelik ve Ortez-Protez Programları’na kayıt için tam teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu.

Öğrenci numaranızı https://obs.ankara.edu.tr:98/ogrencinosorgulama.aspx adresinden T.C. Kimlik Numaranız ile öğrenebilirsiniz. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından veriler aktarıldığında aktif hale gelecektir.)

ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI İÇİN YABANCI DİL DÜZEY BELİRLEME SINAV TARİHLERİ

Tarih: 19 Eylül 2019   Sözlü Sınavı          Saat: 10.00

Tarih: 20 Eylül 2019  Yazılı Sınavı           Saat: 10.00

SINAV YERİ

Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu: Gölbaşı 50.Yıl Yerleşkesi Bahçelievler Mahallesi Kaymakamlık Arkası Gölbaşı / Ankara