2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (2018-AYÖS-2019-AYÖS) sonuçları ve AYÖS’e eşdeğer(SAT I, ACT, Uluslararası Bakalorya, ABITUR v.b.) sınav sonuçlarına göre Üniversitemize Yurtdışından Ek Öğrenci Kabulü Yerleştirme sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 02-11 Ekim 2019 (6-5 Ekim 2019 hariç) tarihleri arasında aşağıda belirtilen kayıt adresinde yapılacak olup, kayıt hakkı kazanan adayların aşağıdaki belgeleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına eksiksiz teslim etmeleri gerekir.

Eksik evrak ile kayıt alınmamaktadır.

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yurtdışından Ek Öğrenci Kabulü Yerleştirme sonuçlarına göre kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler için TIKLAYINIZ

 

1-KESİN KAYIT TARİHİ

Kesin kayıt 02-11 Ekim 2019 (5-6 Ekim 2019 hariç) tarihleri arasında yapılacaktır.(Öğrenci Aday Numarasına göre Kayıt Tarihleri) Kayıt tarihleri ve saatleri için TIKLAYINIZ 

 

2-KAYIT ADRESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Tandoğan Yerleşkesi, Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Binası 3.Kat Beşevler /ANKARA

3-ÖĞRENİM ÜCRETİ

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenim ücretleri için TIKLAYINIZ

 

 

4-KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

1-Uluslararası Kayıt Formu

  • Adaylar kayda gelmeden önce aşağıdaki kayıt formunu doldurup çıktısını alıp kayıt günü kayıt belgeleri ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir. Kayıt formunda (*) ile gösterilen maddelerin zorunlu doldurulması gerekir. 12,14,15,18 inci maddeleri yabancı uyruklu öğrencilerin (mavi kartlı, Türkiye uyruklu ve çift uyruklular hariç) doldurması gerekir. 16,17 inci maddeleri yabancı uyruklu olan (mavi kartlı ve çift uyruklular hariç) ve ikamet teskeresi olanların doldurması gerekiyor.

 

ULUSLARARASI KAYIT FORMU için TIKLAYINIZ

 

2-Ankara Üniversitesi Yabancı Öğrenci Yerleştirme Belgesinin aslını

 

Not: Ankara Üniversitesi Yabancı Öğrenci Yerleştirme Belgesinin aslının çıktısını https://ayostercih.ankara.edu.tr/Login/Index web adresinden e-mail adresiniz ve başvuru yaparken kullanmış olduğunuz şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.

 

3-Pasaport fotokopisi, var ise ikamet teskeresi fotokopisi

 

NOT:

  • İkamet teskeresi olmayanlar adayların, kayıt yaptırdıktan sonra ikamet teskereleri ile birlikte yabancı kimlik numaralarını (YU numarası) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına getirmeleri gerekir.
  • Mavi kart sahipleri ile TC vatandaşı olanlar ikamet teskeresi fotokopisi getirmelerine gerek yoktur.

 

4-Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin ve üçüncü dereceye kadar alt soyu olup Mavi Kart ya da Kimlik Paylaşım Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği ve uyruğunda bulunan devlet makamlarınca verilmiş kimlik bilgilerini gösteren belgeyi,

5-Uyruğundan birisi Türkiye Cumhuriyeti olan (Sonradan Türk Vatandaşlığını kazanan) çift vatandaşlığa sahip adayların vukuatlı nüfus kayıt örneğini,

6-Yerleştirilmesine esas teşkil eden, (Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (AYÖS), Eşdeğer (ABITUR, Uluslararası Bakalorya, SAT1, ACT, TAWJİHİ, Fransız Bakaloryası, v.b) sınav sonuç belgesinin aslını,

NOT:

  • GCE sonucu ile yerleşen KKTC uyruklu adaylar KKTC Milli Eğitim Bakanlığından sonuçlarını onaylatmaları gerekir.
  • SAT Sınav sonucu ile kayıt olacak adayların, sınav sonuç belgelerinin ETS tarafından doğrudan 29 Kasım 2019 tarihine kadar kayıt adresine gönderilmesini sağlamaları gerekmektedir. (Ankara Üniversitesi’nin SAT Kodu:7964)
  • TQDK sonucu ile kayıt olacak adayların, Onaylı Test sonuçları ile birlikte Azerbaycan Sınav Merkezince onaylanmış sonuç belgesi gerekir.

 

7-Ortaöğretim (Lise) diplomasının aslı

8-Ortaöğretim (Lise) diplomasının noterden veya eğitim müşavirliği’nden onaylı Yeminli Tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş tercümesi,

9-Transkript aslı ve noterden veya eğitim müşavirliği’nden onaylı Yeminli Tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş tercümesi,

10-Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlığından veya Ülkesinde bulunan Türkiye Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinden alınan denklik belgesinin aslını,

Not: Yurtdışı lise diploması olup, denkliğe henüz başvurmamış adaylar lise diploması, transkript ile noterden veya eğitim müşavirliği’nden onaylı Yeminli Tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş tercümesinin asılları yanında birer fotokopi getirmeleri gerekir.

11-Türk uyruklu olup başvuru koşullarındaki 4.madde gereği başvurabilen adaylar; lise eğitimlerinin tamamını yurtdışında okuduklarını gösterir mezun olunan okuldan onaylı belge ya da eğitim süresinin tamamını kapsayan transkript almaları gerekir.

12-KKTC vatandaşı olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuç belgesi,

(KKTC Milli Eğitim Bakanlığından onaylı olması gerekir)

13-Yeni çekilmiş 3.5×4.5 cm. boyutlarında biyometrik çekilmiş 6 adet fotoğraf,

14-Öğrenci Katkı payının yatırıldığını gösteren makbuz,

(Katkı payını kayda geldiğinizde adaya verilen öğrenci numarasına göre yatırılması gerekir)

 

NOT:

  • Öğrenim ücretleri hakkında bilgi için Öğrenim Ücreti yazan 3.maddeye bakabilirsiniz.
  • Mavi kartı olanlar ile Suriye uyruklu olanlardan koruma kimliği olanlar kimliklerinden 2 nüsha fotokopi getirmeleri gerekir.

 

15- Maddi Güvence Belgesi

  • Adayın en az bir yıllık öğrenim ücretini karşılayabilecek meblağ bulunduğunu gösterir Türkiye’deki herhangi bir bankada adına açılmış hesap cüzdanı fotokopisi getirmesi gerekir.
  • Şayet adayın tüm eğitim masraflarını karşılamayı taahhüt eden anne veya babası aşağıdaki linkten dilekçe örneğini doldurup imzalayıp ekine de dilekçeyi imzalayanın pasaport ya da kimliğini ve maddi güvence olarak gösterdiği belgeyi eklemesi gerekir.

(Taahhüt edenin Onaylı maaş bordosu veya adayın en az bir yıllık öğrenim ücretini karşılayabilecek meblağ bulunduğunu gösterir Türkiye’deki herhangi bir bankada adına açılmış hesap cüzdanı fotokopisi)

MADDİ GÜVENCE DİLEKÇE ÖRNEĞİ için TIKLAYINIZ

 

16-Üniversitemiz Türkçe programlara kayıt hakkı kazanan adayların Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) diploması /Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yeterlilik Belgesi ya da kayıt belgesi getirmesi gerekmektedir.

NOT1: Ankara Üniversitesi TÖMER diploması olmayan tüm adaylar kayıttan sonra bir defaya mahsus ücretsiz Türkçe Yeterlilik sınavına tabi tutulacaktır.

 

(TC diploması ve Öğrenim dili %100 yabancı dil olan programlara kayıt olanlar hariç)

 

 

NOT2: Kayıt şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayların yerleştirme veya kayıt  işlemleri yapılmış olsa dahi kayıtları iptal edilir.

NOT3: 04/07/2019 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı gereğince Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar uyarınca yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvurma imkanı bulunan , mavi kart sahibi adaylar ile lise eğitimlerini yurtdışında görmüş (KKTC hariç) T.C uyruğunda bulunanlar ve uyruğundan biri T.C olan çift uyruklu adaylar için Öğretmenlik,  Diş Hekimliği, Hukuk ve Tıp alanlardaki kontenjanın %10’unu aşılmamasına karar verildiğinden anılan programlardan Eğitim Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi İngilizce, Diş Hekimliği ve Hukuk Fakültesi programlarının kontenjanı %10 olduğu için bu programlara yukarıda belirtilen uyruktaki öğrencilerin kaydı yapılsa bile tespiti halinde kayıtları iptal edilir.