2019- 2020 Eğitim-Öğretim Yılı Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirilme Sonuçlarına göre Üniversitemize yerleşen Öğrenci Adaylarının Kayıt İşlemleri

KAYIT ADRESİ

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Or.Prof.Dr. Şevket Aziz KANSU Binası kat:3 Beşevler adresinde 12-15 KASIM 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak teslim etmeniz gerekmektedir.

  1. http://oidb.ankara.edu.tr adresli web sayfasından dolduracağınız Öğrenci Bilgi Kayıt Formu,
  2. ÖSYM Sonuç Belgesi’nin bir nüsha bilgisayar çıktısı,
  3. Lise diplomasının aslı ve fotokopisi , (Belgelerin aslı görüldükten sonra fotokopisi ile kayıt yapılacaktır.) (Lise diplomasını kaybedenlerin, mezun oldukları liselerden kayıp belgesi almaları gerekmektedir.)
  4. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası’nı gösteren kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi,
  5. 3,5×4,5 cm boyutlarında biometrik çekilmiş 6 adet fotoğraf,
  6. Dikey Geçiş sınavı (DGS) ile yerleşen öğrenciler Onaylı ders içerikleri  ve Öğrenci Durum Belgesi (Transkript),
  7. Dikey Geçiş sınavı (DGS) ile yerleşen öğrenciler Ön lisans diplomasının aslı ve fotokopisi (Belgelerin aslı görüldükten sonra fotokopisi ile kayıt yapılacaktır).