Aftan gelenler, yabancı uyruklu öğrenciler ve ek yerleştirme ile yerleşen öğrencilerin yatay geçiş başvuruları şahsen veya noterden vekalet verilen kişi aracılığı ile aşağıda belirtilen adreste yapılacak olup, diğer öğrencilerin sistem üzerinden başvuru yapmaları yeterli olacaktır.

Başvuru Tarihleri 20-22 Ocak 2020  Saat  09:00-17:00
Başvuru Adresi

(Aftan gelenler,yabancı uyruklu öğrenciler ve ek yerleştirme puanı ile yerleşen öğrenciler için)

Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 10. yıl Yerleşkesi, Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Binası Kat:3 Beşevler/ANKARA

Telefon : 0 312 214 13 50/6147-6148-6137

Başvuru Adresi

(Diğer öğrenciler için) 

https://yataygecis.ankara.edu.tr

Sistem 20 Ocak 2020 tarihinde Saat: 09:00’da açılacak olup, 22 Ocak 2020 Saat:17:00’de kapatılacaktır.)

Sonuç İlan Tarihi (Asil) 07 Şubat 2020
Kesin Kayıt Tarihi (Asil) 10 Şubat 2020 / 09:00-16:00
Sonuç İlan Tarihi (1. Yedek) 11 Şubat 2020
Kesin Kayıt Tarihi (1. Yedek) 12 Şubat 2020 / 09:00-16:00
Sonuç İlan Tarihi (2. Yedek) 12 Şubat 2020 / 17:00
Kesin Kayıt Tarihi (2. Yedek)  13 Şubat 2020 / 09:00-16:00
Sonuç İlan Tarihi (3. ve Diğer Yedekler) 13 Şubat 2020 / 17:00
Kesin Kayıt Tarihi (3. ve Diğer Yedekler) 14 Şubat 2020 / 09:00-16:00

BAŞVURU BELGELERİ:

1)  Onaylı öğrenci belgesi (son iki ay içerisinde alınmış) (E-Devlet belgesi geçerlidir.)

2) Disiplin cezası (uyarma cezası hariç) almadığını gösteren resmi belge (transkriptte veya öğrenci belgesinde yazabilir.)

3) Adayın ÖSYM tarafından yerleştirildiği yıl ve programa ait merkezi yerleştirme sınav sonuç belgesi,

4) ÖSYS, YKS sonuç belgesi,

5) İkinci örgün öğretimden birinci örgün öğretime yapılacak yatay geçiş başvurularında bulunduğu sınıfın ilk %10‘una girerek bir üst sınıfa geçtiğini gösterir onaylı belge,

6) Başvuran öğrencinin ayrılacağı üniversiteden alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belge (transkript), (not değerlendirme sistemi 4,00’lük sisteme tabi olan öğrencilerin, üniversitelerinden alacakları transkriptlerinde akademik ortalamalarının açıkça yazılı ve onaylı olması gerekmektedir.)

 

BAŞVURU SÜRECİ:

 • Online başvuru sistemi 20-22 Ocak 2020 tarihleri arasında açılır.
 • Başvuru belgeleri, online başvuru sistemine yüklenir.
 • Sadece başvuru formunu doldurup istenen belgeleri sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmez.
 • Adaylar, başvuru formunu büyük harflerle (e-posta adresi hariç) doldurmalı ve istenen belgeleri eksiksiz olarak online başvuru sistemine yüklemelidir.
 • Yüklenen belgeler okunaklı değil ise, sınav sonuç belgelerinde yazan puan ile sisteme girilen puan farklı ise başvurular iptal edilir.
 • Yüklenen belgelerin orijinalleri kayıt sırasında istenecektir.
 • Yüklenen belgelerin ve beyan edilen bilgilerin, eksiksiz ve doğru olmasından adaylar sorumludur.
 • Birden fazla kullanıcı adıyla başvuru yapanların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Sisteme yükleme işi bittikten sonra başvuru kayıt edilir.
 • Yüklenen belgeler sistemden ön değerlendirme yetkisi verilen personeller tarafından kontrol edildikten sonra, belgelerde eksiklik yoksa ve şartlar sağlanıyorsa, başvuru durumunuz “onaylandı” aşamasına alınır.
 • Belgelerde eksiklik varsa veya şartları sağlamıyorsa, başvuru durumunuz “iptal” aşamasına alınır.

Önemli Açıklamalar

–  Başvuru belgelerini yanlışlıkla da olsa farklı yerlere teslim edenlerin ya da başka yerlere başvuranların başvuruları işleme konulmayacaktır. (Aftan gelenler, yabancı uyruklu öğrenciler ve ek yerleştirme puanı ile yerleşen öğrenciler için geçerlidir.)
–  Zamanında yapılmış olsa dahi, postayla, faks ile yapılan başvurular ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar işleme konulmayacaktır. (Aftan gelenler, yabancı uyruklu öğrenciler ve ek yerleştirme puanı ile yerleşen öğrenciler için geçerlidir.)
–  Not ortalaması; öğrencinin takip etmekte olduğu ön lisans/lisans programında başvuru tarihi itibariyle almış olduğu tüm derslerin ağırlıklı ortalamasını ifade eder.

 

I-Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları İçin Tıklayınız.

II- Genel İlkeler İçin Tıklayınız.