Aftan gelenler ve ek yerleştirme puanı ile yerleşen öğrencilerin yatay geçiş başvuruları şahsen veya noterden vekalet verilen kişi aracılığı ile aşağıda belirtilen adreste yapılacak olup, diğer öğrencilerin sistem üzerinden başvuru yapmaları yeterli olacaktır.

Başvuru Tarihleri 20-22 Ocak 2020
Başvuru Adresi

(Aftan gelenler ve ek yerleştirme puanı ile yerleşen öğrenciler için)

Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi, Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Binası 3. Kat Beşevler/ANKARA
Başvuru Adresi

(Diğer öğrenciler için)

https://yataygecis.ankara.edu.tr

(Sistem 20 Ocak 2020 tarihinde Saat: 09:00’da açılacak olup, 22 Ocak 2020 Saat:17:00’de kapatılacaktır.)

 

BAŞVURU BELGELERİ:

1) Onaylı öğrenci belgesi (son bir ay içerisinde alınmış), (e-Devlet belgesi geçerlidir.)
2) Onaylı öğrenci durum belgesi (Transkript) (Hazırlık sınıfı öğrencileri hariç)
3) Adayın ÖSYM tarafından yerleştirildiği yıl ve programa ait merkezi yerleştirme sınav sonuç belgesi,
4) Adayın ÖSYM tarafından yerleştirildiği yıla ait YKS/YGS  (yerleştirme puanları dahil) sonuç belgesi.

BAŞVURU SÜRECİ

 • Online başvuru sistemi 20-22 Ocak 2020 tarihleri arasında açılır.
 • Başvuru belgeleri, online başvuru sistemine yüklenir.
 • Sadece başvuru formunu doldurup istenen belgeleri sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmez.
 • Adaylar, başvuru formunu büyük harflerle (e-posta adresi hariç) doldurmalı ve istenen belgeleri eksiksiz olarak online başvuru sistemine yüklemelidir.
 • Yüklenen belgeler okunaklı değil ise, sınav sonuç belgelerinde yazan puan ile sisteme girilen puan farklı ise başvurular iptal edilir.
 • Yüklenen belgelerin orijinalleri kayıt sırasında istenecektir.
 • Yüklenen belgelerin ve beyan edilen bilgilerin, eksiksiz ve doğru olmasından adaylar sorumludur.
 • Birden fazla kullanıcı adıyla başvuru yapanların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Sisteme yükleme işi bittikten sonra başvuru kayıt edilir.
 • Yüklenen belgeler sistemden ön değerlendirme yetkisi verilen personeller tarafından kontrol edildikten sonra, belgelerde eksiklik yoksa ve şartlar sağlanıyorsa, başvuru durumunuz “onaylandı” aşamasına alınır.
 • Belgelerde eksiklik varsa veya şartları sağlamıyorsa, başvuru durumunuz “iptal” aşamasına alınır.

GENEL ŞARTLAR
a) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir. Başvurulan programın puan türüne göre öğrencinin ÖSYS Sonuç Belgesi’ndeki o puan türü dikkate alınacaktır.
b) Daha önce merkezi yerleştirme puanı (ek madde-1) kapsamında yatay geçiş yolu ile üniversite/fakülte /program değişikliği yapmamış olmak gerekmektedir.

(Ancak daha önce merkezi yerleştirme puanı (ek madde-1) kapsamında yatay geçiş yolu ile üniversite/fakülte /program değişikliği yapıp, Üniversitemize geri dönmek isteyen öğrencilerin de belirtilen başvuru tarihlerinde, belirtilen adrese şahsen veya noterden vekalet verecekleri kişi aracılığı ile başvuru yapmaları gerekmektedir.)

– Başvurular sadece önlisans programlarına yapılacaktır.

Üniversitemiz Programlarının Yıllara Göre Taban Puanları

2008 Ön Lisans
2009 Ön Lisans
2010 Ön Lisans
2011 Ön Lisans
2012 Ön Lisans
2013 Ön Lisans
2014 Ön Lisans
2015 Ön Lisans
2016 Ön Lisans
2017 Ön Lisans
2018 Ön Lisans
2019 Ön Lisans

Daha Önceki Yıllara Ait Taban Puanları İçin Tıklayınız

Kontenjanlar için Tıklayınız.

Açıklamalar

– Başvuru belgelerini yanlışlıkla da olsa farklı yerlere teslim edenlerin ya da başka yerlere başvuranların başvuruları işleme konulmayacaktır. (Aftan gelenler ve ek yerleştirme puanı ile yerleşen öğrenciler için geçerlidir.)

– Zamanında yapılmış olsa dahi, postayla, faks ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar işleme konulmayacaktır. (Aftan gelenler ve ek yerleştirme ile yerleşen öğrenciler için geçerlidir.)

-Belgeleri sisteme yüklendikten sonra mutlaka kontrol ediniz. Yüklenen belgeler okunaklı değil ise başvurular iptal edilir.

– Sınav sonuç belgelerinde yazan puan ile sisteme girilen puan farklı ise başvurular iptal edilir.

1980 yılı öncesi üniversiteye yerleşen öğrencilerin yerleştikleri yıla ait Üniversitemizin başvuruda bulundukları bölümlerine ait taban puanlarını ibraz etmeleri gerekmektedir, ibraz edemeyen öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

– Yatay geçiş hakkı kazanan adayların listesi Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın www.oidb.ankara.edu.tr adresli web sayfasında ilan edilecektir.

– Üniversitemiz programlarına EK MADDE 1 kapsamında yapılan yatay geçiş başvuruları 08/01/2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile belirlenen esaslara göre değerlendirilecektir. Esaslar için Tıklayınız.