2019-2020  Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Çift Anadal/Yandal Başvuru Duyurusu

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’,“Ankara Üniversitesi Çift Anadal  Programı Yönergesi” ve “Ankara Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi” kapsamında 2019-2020 Eğitim- Öğretim yılı bahar yarıyılında açılacak çift anadal /yandal programları, kontenjanları, başvuru koşulları ve önemli tarihler aşağıda belirtilmiştir.

Çift Anadal/Yandal Başvuru Tarihleri: 27-29 Ocak 2020

Başvuru Adresi: Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Tandoğan Yerleşkesi, Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Binası Kat:3 Beşevler/ANKARA

 Düzey Belirleme Sınavı

Zorunlu hazırlık sınıfı olan programlara çift anadal/yandal başvurusunda bulunan öğrencilerin, ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınav sonucu getirmeleri ya da hazırlık atlama sınavından başarılı olmaları gerekir. Hazırlık atlama sınavından başarısız olan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

YABANCI DİL HAZIRLIK ATLAMA SINAVI
Sınav Tarihi                        : 30-31 Ocak 2020
Sınav Saati                         :10:00 (30 Ocak 2020’de sözlü sınav, 31 Ocak 2020’de yazılı sınav yapılacaktır.)
Sınav Yeri ve Adresi       : Ankara Üniversitesi Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi Bahçelievler Mahallesi Kaymakamlık Arkası 06830 Gölbaşı / ANKARA
Telefon                                : 0312 485 05 07 pbx
Santral                                 : 0312 485 05 07 / Dahili No:9
Fax                                        : 0312 485 38 20

ARAPÇA (İlahiyat Programı İçin) HAZIRLIK ATLAMA SINAVI
Sınav Tarihi                        :31 Ocak 2020
Sınav Saati                          : 14:00
Sınav Yeri ve Adresi        :  Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Emniyet Mahallesi, Bahriye Üçok Caddesi, No:6, PK: 06500, Beşevler/Ankara
Tel                                         : 0 312 212 68 00
Faks                                      : 0 312 212 37 62 / 0 312 213 0003

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

  1. Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız.
  2. Başvuru Formu İçin Tıklayınız.
  3. Öğrenci Durum Belgesi (Transkript)
  4. Zorunlu hazırlık sınıfı olan bölümlere başvuran öğrenciler için muafiyet durum belgesi ya da hazırlık atlama sınavı başarı belgesi
  5. ÖSYS Sonuç Belgesi
  6. LYS/YKS Sonuç Belgesi

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

–  Başvuru belgelerini yanlışlıkla da olsa farklı yerlere teslim edenlerin başvuruları işleme konulmayacaktır.
–  Zamanında yapılmış olsa dahi, postayla, faks ile yapılan başvurular ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar işleme konulmayacaktır.

 

Başvuru ve Kabul Koşulları:

Çift Anadal

Öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.

Öğrencinin başka bir çift anadal programına kayıt yaptırmamış olması gerekir. Öğrenci aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yaptıramaz. Ancak öğrenci çift anadala ek olarak bir yan dal programına kayıt yaptırabilir.

Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında anadal önlisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında  başvurabilir.

Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel akademik başarı not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması ve anadal programında başarı sıralamasında en üstteki % 20 içinde yer alması gerekir.

– Anadal diploma programındaki genel akademik başarı not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 olan ancak anadal programında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’de yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.

Yandal

Öğrencinin başvurduğu döneme kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.

Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programında en erken 3., en geç 6. yarıyılın başında başvurabilir.

Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel akademik başarı not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekir.

1- Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik İçin Tıklayınız.
2- Ankara Üniversitesi Çift Anadal  Programı Yönergesi İçin Tıklayınız.
3- Ankara Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi İçin Tıklayınız. 
4- Çift Anadal/Yandal Lisans Kontenjanları İçin Tıklayınız.

NOT : Öğrenciler, yönetmelik ya da yönerge gibi yasal mevzuatta değişiklik olması halinde öğrenime başladıkları tarihte yürürlükte olan mevzuattan sorumlu olacaklardır.