2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI, KURUM İÇİ VE YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU

Başvuru Tarihleri 04-06 Temmuz 2018
Başvuru Adresi Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi, Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Binası Beşevler/ANKARA
Sonuç İlan Tarihi (Asil)  31 Ağustos 2018

 

Tıp Fakültesi 4. ve 5. sınıflarına başvuranlar için yabancı dil düzey belirleme sınavı (bazı seçmeli dersler yabancı dilde verildiği için)

Yabancı Dil Düzey Belirleme Sınavı Tarihi ve Saati 06-07 Ağustos 2018 Saat:10:00 (06 Ağustos 2018’de sözlü sınav, 07 Ağustos 2018’de yazılı sınav yapılacaktır.)
Sınav Yeri ve Adresi Ankara Üniversitesi Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi Bahçelievler Mahallesi Kaymakamlık Arkası 06830 Gölbaşı / ANKARA
Telefon: 0312 485 05 07 pbx
Santral: 0312 485 05 07 / Dahili No:9
Fax: 0312 485 38 20

 

ÖZEL YETENEK SINAV TARİHLERİ VE ADRESLERİ

Devlet Konservatuvarı Sınavı Tarihi ve Saati 09 Temmuz 2018 saat:10:30
Sınav Yeri ve Adresi Gümüşdere Yerleşkesi Fatih Caddesi No:33 Dışkapı / Ankara
Telefon: 0312 316 60 00
Faks: 0 312 317 08 25
Tiyatro Sınavı Tarihi ve Saati 12 Temmuz 2018 saat 13:30-17:30
Sınav Yeri ve Adresi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 06100 Sıhhiye/ANKARA
Telefon: 0312 310 32 80
Faks: 0312 311 17 29
Spor Bilimleri Fakültesi Sınavı Tarihi ve Saati 07 Ağustos 2018 Saat 09:00
Sınav Yeri ve Adresi Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi Spor Bilimleri Fakültesi 06830 Gölbaşı – Ankara
Telefon: 0312 221 16 01
Faks: 0312 212 29 86

 

I-BAŞVURU BELGELERİ (04-06 Temmuz 2018 tarihleri arasında hem online başvuru yapmış hem de başvuru belgelerinizi teslim etmiş olmanız gerekmektedir.)

1) Aday öğrencilerin online başvuru sonucunda bilgisayardan alacakları başvuru formu çıktısı (online başvuru formu için TIKLAYINIZ.) (Sistem 04 Temmuz 2018 tarihinde açılacaktır.)

(Yurt dışından yatay geçiş başvurusunda bulunacak adayların online başvuru yapmaları gerekmemektedir)

2) Onaylı öğrenci belgesi (son bir ay içerisinde alınmış),

3) Onaylı ders içerikleri (Tıp ve Diş Hekimliği programlarına başvuruda bulunacak öğrencilerin getirmesi gerekmektedir.),

4) Disiplin cezası (uyarma cezası hariç) almadığını gösteren resmi belge (Transkriptte veya öğrenci belgesinde de yazabilir.),

5) Önlisans programlarına başvuruda bulunacak adaylar için adayın ÖSYM tarafından yerleştirildiği yıl ve programa ait ÖSYS sonuç belgesi, lisans programlarına başvuruda bulunacak adaylar için ise ÖSYM tarafından yerleştirildiği yıl ve programa ait ÖSYS sonuç belgesi ile LYS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

6) İkinci örgün öğretimden birinci örgün öğretime yapılacak geçiş başvurularında bulunduğu sınıfın ilk %10‘una girerek bir üst sınıfa geçtiğine dair onaylı belge,

7) Başvuran öğrencinin ayrılacağı üniversiteden alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belgenin aslı (transkript), (Not değerlendirme sistemi 4,00’lük sisteme tabi olan öğrencilerin, üniversitelerinden alacakları transkriptlerinde akademik ortalamalarının açıkça yazılı ve onaylı olması gerekmektedir. Genel akademik başarı not ortalamalarını 4 lük not sisteminde belgeleyemeyen öğrenciler için Üniversitemizce belirlenen 100’lük sistemin 4,’lük sistemdeki karşılıkları tablosu esas alınacaktır.)

8) Ulusal veya uluslararası geçerliği olan yabancı dil sınavlarından yeterli puan aldığını gösterir sınav sonuç belgesi ( yabancı dilde eğitim yapılan programlarımız için zorunlu, bazı seçmeli derslerin yabancı dille verildiği programlarda bu belgeyi sunamayan öğrenciler düzey belirleme sınavına girmek zorunda, diğer programlarda ise 2547 sayılı Kanunun 5/ı maddesi kapsamında okutulan temel yabancı dil derslerinden muaf olmak için sunulabilir.)

9) Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Üniversitemize yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin ÖSYS sonucu veya Üniversitemizce belirlenen sınavlardan istenen puanları belgelemelidirler. Eşdeğer sayılan sınavlar ve puanları için TIKLAYINIZ.
 
ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

–  Başvuru belgelerini yanlışlıkla da olsa farklı yerlere teslim edenlerin ya da başka yerlere başvuranların başvuruları işleme konulmayacaktır.
–   Zamanında yapılmış olsa dahi, posta, fax yoluyla yapılan başvurular  işleme konulmayacaktır.
–   Zamanında yapılmış olsa dahi, eksik belgeyle yapılan müracaatlar işleme konulmayacaktır.
– Başvuruların şahsen veya noterden vekalet verilen kişi aracılığı ile yapılması gerekmektedir.
–  Not ortalaması; öğrencinin takip etmekte olduğu ön lisans/lisans programında başvuru tarihi itibariyle almış olduğu tüm derslerin ağırlıklı ortalamasını ifade eder.
Değerlendirme puanı 95’in altında olanlar kesinlikle başvuru yapamayacaklardır.

 

I-KURUMLARARASI, KURUM İÇİ VE YURT DIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
II- HAZIRLIK SINIFI BULUNAN PROGRAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ.
III-ANKARA ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ İLKELERİ İÇİN TIKLAYINIZ
IV- GENEL İLKELER İÇİN TIKLAYINIZ.
V- GENEL ŞARTLAR VE DEĞERLENDİRME İÇİN TIKLAYINIZ.