2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÇİFT ANADAL/YANDAL BAŞVURU DUYURUSU

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’,“Ankara Üniversitesi Çift Anadal  Programı Yönergesi” ve “Ankara Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi” kapsamında 2018-2019 Eğitim- Öğretim yılı güz yarıyılında açılacak çift anadal /yandal programları, kontenjanları, başvuru koşulları ve önemli tarihler aşağıda belirtilmiştir.

Çift Anadal/Yandal Başvuru Tarihleri: 09-11 Temmuz 2018 Saat: 09:30 – 17:00

Başvuru Adresi: Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi, Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Binası Beşevler/ANKARA

 Düzey Belirleme Sınavı

Zorunlu hazırlık sınıfı olan programlara çift anadal/yandal başvurusunda bulunan öğrencilerin, yabancı dil düzey belirleme sınavından başarılı olmaları gerekir. Yabancı dil düzey belirleme sınavından başarısız olan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Ancak öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, bazı seçmeli derslerin yabancı dille verildiği programlara çift anadal/yandal başvurusunda bulunan öğrenciler için yabancı dil düzey belirleme sınavından başarılı olma şartı aranmaz.

Düzey Belirleme Sınav Tarihi ve Saati : 06 – 07 Ağustos 2018 Saat:10:00 (06 Ağustos 2018’de sözlü sınav, 07 Ağustos 2018’de yazılı sınav yapılacaktır.)

Sınav Yeri ve Adresi : Ankara Üniversitesi Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi Bahçelievler Mahallesi Kaymakamlık Arkası
06830 Gölbaşı / ANKARA
Telefon : 485 05 07 PBX
Santral  : 485 05 07 / Dahili No:9
Fax      : 485 38 20

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

  1. Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız.
  2. Başvuru Formu İçin Tıklayınız.
  3. Öğrenci Durum Belgesi (Transkript)
  4. Zorunlu hazırlık sınıfı olan bölümlere başvuran öğrenciler için muafiyet durum belgesi ya da düzey belirleme sınavı başarı belgesi

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1-Başvuru Formunu teslim etmeyen öğrencilerin sistem üzerinden yapmış oldukları tercihleri iptal edilecek olup, başvuru formunu şahsen veya noterden vekalet vereceği kişi aracılığıyla teslim eden öğrencilerin tercihleri dikkate alınacaktır.

2- Posta yolu ile yapılan başvurular kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Başvuru ve Kabul Koşulları:

Çift Anadal

(1) Öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar aldığı anadal programındaki tüm derslerini başarıyla tamamlamış olması gerekir.

(2) Öğrenci aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yaptıramaz. Öğrenci başvuru yaptığı çift anadal programına ek olarak farklı bir programa yandal başvurusu yapabilir.

(3) Öğrenci çift anadal için başvurduğu programa yandal başvurusunda, yan dal için başvurduğu programa da çift anadal başvurusunda bulunamaz.

(4) Bir anadal diploma programına kayıtlı öğrenci, aynı program için çift anadal başvurusunda bulunamaz.

(5) Lisans öğrencisi hem lisans hem de ön lisans programlarında, ön lisans öğrencisi ise sadece ön lisans programlarında çift anadal yapabilir.

(6) Öğrenci çift anadal programına, anadal ön lisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

(7) Öğrenci çift anadal programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında başvurabilir.

(8) Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel akademik başarı not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,0 olması ve anadal programında başarı sıralamasında en üstteki %20 içinde yer alması gerekir.

(9) Anadal programındaki genel akademik başarı not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 olan ancak anadal programında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’de yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.

(10) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

(11) Öğrencinin tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim yapan bir çift anadal programına başvurması durumunda Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavından başarılı olması veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğer bir puan alması gerekir.

Yandal

(1) Öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar aldığı anadal programındaki tüm kredili derslerini başarıyla tamamlamış olması gerekir.

(2) Öğrenci aynı anda birden fazla yandal programına kayıt yaptıramaz. Ancak öğrenci yandal programına ek olarak bir çift anadal programına kayıt yaptırabilir.

(3) Öğrenci yan dal için başvurduğu programa çift anadal başvurusunda, çift anadal için başvurduğu programa ise yandal başvurusunda bulunamaz.

(4) Öğrenci yandal programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise altıncı yarıyılın başında başvurabilir.

(5) Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel akademik başarı not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekir.

 

1- Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik İçin Tıklayınız.
2- Ankara Üniversitesi Çift Anadal  Programı Yönergesi İçin Tıklayınız.
3- Ankara Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi İçin Tıklayınız. 
4- Çift Anadal/Yandal Lisans Kontenjanları İçin Tıklayınız.

NOT : Öğrenciler, yönetmelik ya da yönerge gibi yasal mevzuatta değişiklik olması halinde öğrenime başladıkları tarihte yürürlükte olan mevzuattan sorumlu olacaklardır.