2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL BAŞVURU DUYURUSU

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 30.05.2018 tarihinde yayımladığı yeni öğretmen yerleştirme lisans programlarında düzenleme yapılması nedeniyle “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’,“Ankara Üniversitesi Çift Anadal  Programı Yönergesi” kapsamında 2018-2019 Eğitim- Öğretim yılı güz yarıyılında Eğitim Bilimleri Fakültesi için  açılacak çift anadal programları, kontenjanları, başvuru koşulları ve önemli tarihler aşağıda belirtilmiştir.

Çift Anadal Başvuru Tarihleri: 16-17 Ağustos 2018 Saat: 09:30 – 17:00

Başvuru Adresi: Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi, Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Binası Beşevler/ANKARA

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
1-Başvuru Formunu şahsen veya noterden vekalet vereceği kişi aracılığıyla teslim eden öğrencilerin tercihleri dikkate alınacaktır.
2- Posta yolu ile yapılan başvurular kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

 Başvuru ve Kabul Koşulları:

Çift Anadal

(1) Öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar aldığı anadal programındaki tüm derslerini başarıyla tamamlamış olması gerekir.

(2) Öğrenci aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yaptıramaz. Öğrenci başvuru yaptığı çift anadal programına ek olarak farklı bir programa yandal başvurusu yapabilir.

(3) Öğrenci çift anadal için başvurduğu programa yandal başvurusunda, yan dal için başvurduğu programa da çift anadal başvurusunda bulunamaz.

(4) Bir anadal diploma programına kayıtlı öğrenci, aynı program için çift anadal başvurusunda bulunamaz.

(5) Lisans öğrencisi hem lisans hem de ön lisans programlarında, ön lisans öğrencisi ise sadece ön lisans programlarında çift anadal yapabilir.

(6) Öğrenci çift anadal programına, anadal ön lisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

(7) Öğrenci çift anadal programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında başvurabilir.

(8) Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel akademik başarı not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,0 olması ve anadal programında başarı sıralamasında en üstteki %20 içinde yer alması gerekir.

(9) Anadal programındaki genel akademik başarı not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 olan ancak anadal programında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’de yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.

(10) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

(11) Öğrencinin tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim yapan bir çift anadal programına başvurması durumunda Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavından başarılı olması veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğer bir puan alması gerekir.

1- Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik İçin Tıklayınız.
2- Ankara Üniversitesi Çift Anadal  Programı Yönergesi İçin Tıklayınız.
3- Eğitim Bilimleri Fakültesi Çift Anadal Kontenjanları İçin Tıklayınız.