2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU DUYURUSU

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak, Üniversitemiz ön lisans programlarının birinci sınıf ikinci yarıyılına 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranacak koşullar, gerekli belgeler, başvuru tarihleri, ayrılan kontenjanlar ve diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

Sonuçlar, Ankara Üniversitesi Yatay Geçiş Komisyonu tarafından “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve Üniversitemiz Senatosunun 21/06/2011 tarih ve 334/2825 sayılı kararı çerçevesinde değerlendirilerek 18 Şubat 2013 tarihinden itibaren Üniversitemiz internet sayfasında duyurulacaktır. (Yönetmelik için tıklayınız)

BAŞVURU TARİHİ  VE YERİ

Üniversitemize yatay geçiş başvurusunda bulunacak adayların 23 Ocak 2013  –  08 Şubat 2013 tarihleri arasında ilanda istenilen belgelerle birlikte Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına  şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

                                                                                            GENEL ŞARTLAR: 

Üniversitemiz Senatosunun 21/06/2011 tarih ve 334/2825 sayılı Kararı gereğince adayın; 

1)       Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında disiplin cezası (uyarma cezası hariç) almamış olması,

2)       Devam etmekte olduğu programa ait not ortalamasının en az 4,00 üzerinden 3,5 ya da 100 üzerinden 85 olması ve bu zaman dilimine ait başarısız dersinin olmaması (Her iki not sisteminin de bulunduğu öğrenci durum belgelerinde yalnızca üniversitemizde kullanılmakta olan 4 lük sistemdeki not değeri dikkate alınacaktır*),

3)       Daha önce yatay geçiş yolu ile Üniversite/Fakülte/Bölüm/Program değişikliği yapmamış olması,

4)       İsimleri aynı olan diploma programlarına yatay geçiş yapılabilmesi için eğitim programlarında yer alan derslerin ders öğrenme kazanımları ve program yeterliklerinin de eşdeğer olması gerekir.

 

*Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde Üniversitemiz Senatosu’nun 06/03/2007 tarih ve 289/2274 sayılı ve 28/06/2011 tarih ve 335/2848 sayılı kararları ile kabul edilen not tabloları kullanılır. (Not tablosu için tıklayınız)  

                                                                                                                                                                                                                     KURUMLARARASI  YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJANLARI  

Kurumlararası ve Yurt Dışı önlisans yatay geçiş kontenjanları için tıklayınız.

 

Taban Puanlar

2008

2009

2010

2011

2012

GEREKLİ BELGELER   

1)Başvuru Formu, (Başvuru formunu indirmek için tıklayınız)

2)Onaylı ders içerikleri, Ders öğrenme kazanımları ve Program yeterlikleri

3) Disiplin cezası (uyarma cezası hariç) almadığını gösteren resmi belge,

4) Adayın ÖSYM’ce yerleştirildiği yıl ve programa ait Merkezi Yerleştirme Sınav Sonuç Belgesinin onaylı fotokopisi,

5) İkinci örgün öğretimden birinci örgün öğretime yapılacak geçiş başvurularında bulunduğu sınıfın ilk %10 ‘una girerek bir üst sınıfa geçtiğine dair onaylı belge,

6) Kurumlarından alınacak onaylı Öğrenci Durum Belgesi (Transkript)  (Söz konusu belgenin genel akademik başarı not ortalamasını 4’lük ve diğer not sistemlerini bir arada içermesi durumunda 4’lük not sistemi üzerinden alınan genel akademik başarı not ortalaması esas alınacaktır. Öğrenci durum belgesinde 4’lük not sistemine göre alınan genel akademik başarı not ortalamasının olmaması durumunda Üniversitemizin not çevrim tablosuna uygun olarak 4’lük not sistemine çevrilecektir.),

AÇIKLAMALAR

Yukarıda belirtilen başvuru yeri dışında, yanlışlıkla da olsa farklı yerlere yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.   

Zamanında yapılmış olsa dahi,  postayla yapılan başvurular ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar işleme konulmayacaktır.   

Yanlış ya da eksik beyan gibi nedenlerle başvuruları geçersiz sayılan, kayıt hakkı kazanıp kayıt yaptırmayan, adayların başvuruları işleme alınmayacaktır.

Yatay geçiş hakkı kazanan adayların listesi 18 Şubat 2013 tarihinden itibaren Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının http://oidb.ankara.edu.tr/ adresli internet sayfasının Duyurular başlığı altında ilan edilecektir.

Not: Yatay Geçiş Başvuruları  Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından alınacak olup, Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimlerine yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

İlan olunur.