ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ MUAFİYET

(1) Fakülte/devlet konservatuvarı/yüksekokula kayıt yaptıran öğrenci, daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan almış ve başarmış olduğu derslerden muaf olmak için talepte bulunabilir. Bunun için Üniversiteye kesin kaydı izleyen on iş günü içinde muafiyet isteğini içeren bir dilekçe ve durumu gösterir belgelerin onaylı suretleri ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurur. Muafiyet talebi ilgili yönetim kurulunca, öğrencinin bütün öğrenimini kapsayacak şekilde bir defaya mahsus olmak üzere on iş günü içinde değerlendirilir ve karara bağlanır.
(2) Uzaktan öğretim programlarında öğrenciler, kayıt yaptırdıkları programdaki derslerin tümünü almak zorundadırlar; daha önce bir başka yükseköğretim programındaki aldıkları kr
edileri transfer etme ya da bazı derslerden muaf olma talebinde bulunamazlar.