Eczacılık Fakültesi

Tarihçe ve Genel Tanıtım
PUAN TÜRÜ : M-3
TABAN PUAN (2011 ÖSS) : 493,997
KONTENJAN :155+4
ÖĞRETİM SÜRESİ :5 YIL

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 16 Aralık 1960 tarihinde kurulmuş, eğitim ve öğretime ise, 1961-1962 öğretim yılında başlanmıştır.

Ülkemizin Eczacılık öğretimi yapan 2. eğitim kurumu, ancak ilk Eczacılık Fakültesi olan Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, kuruluş yıllarında çok güç koşullarda ve çekirdek bir akademik kadro ile görev yapmıştır. 1960-1970 yılları arasında geçen süre Kuruluş Dönemi olarak kabul edilirse Fakülte, gerçek gelişimini 1970’den sonraki yıllarda göstermiştir. Bugün iki bloğun oluşturduğu 23.000 m2 kapalı alanı olan binalarında 137’şer kişilik 3 amfi, toplam 989 kişilik 12  dersane bulunmaktadır.

Fakültemiz öğrencilerinin beş yıllık Eczacılık öğrenimleri sırasında başarılı olmak zorunda oldukları Temel Eczacılık ve Eczacılık Meslek Bilimleri teorik derslerinin uygulamalarının yapıldığı Analitik Kimya, Biyokimya, Farmasötik Mikrobiyoloji, Farmakognozi, Farmasötik Botanik, Farmasötik Kimya, Farmasötik Teknoloji, Farmasötik Toksikoloji laboratuvarları, Fakültemiz öğrencilerinin öğrenim gördüğü başlıca laboratuvarlarıdır. Yine öğrencilerin yararlandığı iki bilgisayar laboratuvarı ile, 400 ve 120 kişilik modern iki konferans salonu, kütüphane, fotokopi birimi, 2 adet yemekhane ve kantin bölümleri bulunmaktadır. Bunlar dışında, Anabilim Dallarının araştırma laboratuvarları, herbaryum, dekanlık ve idari bölümler, cam atölyesi, marangozhane, fotoğraf laboratuvarı Fakültemizde bulunan diğer bölümlerdir.

Tandoğan meydanında geniş bir bahçe içerisinde yer alan Eczacılık Fakültesi’nin bir açık basketbol sahası ve bir tenis kortu öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır.

Eczacılık mesleğinin, ağırlıklı olarak, uygulamalı bir meslek olması nedeni ile Fakültemizde öğrenci laboratuvarları sayısı oldukça fazladır ve öğrenciler tarafından sıklıkla kullanılan çalışma alanlarıdır. Analitik Kimya, Biyokimya, Farmasötik Mikrobiyoloji, Farmakognozi, Farmasötik Botanik, Farmasötik Kimya, Farmasötik Teknoloji, Farmasötik Toksikoloji laboratuvarları, geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde, uygulamalar sırasında öğrencilerimize rahat bir çalışma ortamı sağlamak amacı ile yeniden düzenlenmiştir.

Analitik Kimya, Biyokimya, Farmasötik Mikrobiyoloji laboratuvarlarında Temel Eczacılık Bilimleri alanında yer alan derslerin uygulamaları yapılmaktadır.

Farmakognozi, Farmasötik Botanik, Farmasötik Kimya, Farmasötik Teknoloji, Farmasötik Toksikoloji laboratuvarlarında ise Eczacılık Meslek Bilimleri ile ilgili derslerin uygulamaları gerçekleştirilmektedir.

Bütün laboratuvarlarda, Eczacılık ile ilgili temel araç ve gereçler olarak bilinen laboratuvar malzemeleri ile hızla gelişmekte olan bilimin bir gereği olarak modern cihazlar bulunmaktadır. Öğrenci laboratuvarları dışında, her Anabilim Dalı’nın ayrı ayrı araştırmalarını yürütmekte olduğu Araştırma Laboratuvarları bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda da çağdaş ve gelişmiş cihazlar vardır

 Öğrenci ve Öğretim Elemanı Sayıları

Fakültemizde 53 Profesör, 12 Doçent, 3 Yardımcı Doçent, 49 Araştırma Görevlisi, 2 Uzman 83 idari personel ve yardımcı hizmetli görev yapmaktadır. 

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde halen 855 öğrenci öğrenim görmektedir.

Bölümler

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, eczacılık alanında tek bir lisans diploması vermektedir. Fakültede, her birinden ayrı bir diploma verilmemekle birlikte, üç bölüm bulunmaktadır.

Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü kapsamında, eczacılık öğretimi için gerekli olan temel bilimlerin eğitimini vermekte olan Analitik Kimya, Biyokimya, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalları bulunur.

Eczacılık Meslek Bilimleri ve Eczacılık Teknolojisi Bölümlerinde ise, eczacılık mesleğinin meslek derslerinin eğitimini veren Anabilim Dalları bulunur. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümünde Eczacılık İşletmeciliği, Farmakognozi, Farmakoloji, Farmasötik Botanik, Farmasötik Kimya, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalları yer almaktadır. Eczacılık Teknolojisi Bölümünde ise Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı vardır. Bütün bölümlerde Eczacılık Mesleği için gerekli olan tüm derslerin teorik ve uygulamaları verilmektedir.

İsteğe Bağlı İngilizce Sınıfı

Yeni öğrenciler isterlerse, Bilgisayar dersleri de verilen bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Okuluna girmek için başvurabilirler. Hazırlıkta geçen süre normal öğrenim süresine dahil değildir. Hazırlığı başarı ile bitiren öğrencilerin Hazırlık notu lisans mezuniyet not ortalamasına katılır.

 Kütüphane

Fakülte kütüphanesinde yaklaşık 21.000 eser bulunmaktadır. Bunların çoğu kitap ve süreli yayınlar olup bunun yanında, yüksek lisans ve doktora tezleri de mevcuttur. Kütüphane, öğrenci ve öğretim elemanlarının kolaylıkla yararlanmaları için bütün gün açık tutulmaktadır. Kütüphanede bulunan bu zengin kaynağın bilgisayar ortamına geçirilmesi çalışmalarına başlanmış ve hızlı bir şekilde sürdürülmektedir.

Fakültemizin tüm birimlerini Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Merkezi’ne bağlayan bilgisayar ağı, 1996 yılında kurulmuştur. İnternet bağlantısı, Rektörlü’ğümüzde bulunan bir ana server üzerinden yapılmaktadır.

İnternetle bağlantıları bulunan 2 adet öğrenci bilgisayar laboratuvarında yüksek konfigürasyona sahip toplam 50 adet bilgisayar bulunmakta olup öğrencilerimizin kullanımına sürekli olarak açık tutulmaktadır. Öğrencilerimize internet kullanıcı adı da verilmektedir. Öğrencilerimiz bu bilgisayarlardan internet üzerinden gerekli bilgilere kolaylıkla ulaşabilmektedir.

 

Araştırma

Fakültemizde, araştırma ve projelerde yoğun olarak kullanılan büyük cihazların bulunduğu iki adet Merkez Laboratuvarı bulunmaktadır.Merkez laboratuvarı I , üç üniteli olup 1997 yılında kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. Bu merkezde, şu anda bir adet UV Spektrofotometresi, bir adet IR Spektrofotometresi, 4 adet Yüksek Basınç Sıvı Kromotografisi, bir adet Liyofilizatör, bir adet Polarograf, bir adet Gama Sayıcı, bir adet ultra santrifüj, bir adet GS-MS, bir adet spektroflorimetre ve bir adet fotoğraf çekme düzenekli gelişmiş mikroskop bulunmaktadır. Merkez laboratuvarı II, 2004 yılında hizmete sokulmuş olup, burada 400 Mhz gücünde bir adet NMR ve bir adet LC-MS ve bir adet elementer analiz cihazı bulunmaktadır. Önümüzdeki yıllarda alınacak diğer cihazlarla merkez laboratuvarlarımız tam kapasite ile araştırıcılara hizmet verecektir. Bu merkezde resmi ve özel kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda referans laboratuar olarak çeşitli analizler yapılmaktadır.

 Fakültemize bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Parenteral Çözelti Merkezi, Ankara Üniversitesi İbni-Sina Hastanesi kompleksi içerisinde bulunmaktadır. Modern ve İyi İmalat Teknikleri (GMP) kurallarına uygun olarak kurulan tesisimiz üretim yeri ruhsatı ve CE belgesi almış olup şu anda 2’si bazik 5’i asidik olmak üzere 7 adet diyaliz çözeltisini ruhsatlı olarak üretmektedir. Bu merkezimiz mevcut kapasitesi ile Üniversitemiz Tıp Fakültesinin tüm diyaliz çözeltisi ihtiyacını karşılamaktadır. İleride Türkiye piyasası için diyaliz çözeltisi üretimi yanında yine Tıp Fakültelerinin ihtiyacı olan diğer çözeltilerinde üretilmesi planlanmaktadır. Merkezimizin analiz bölümü ayrıca resmi ve özel kuruluşların hemodiyalizde kullanılan su analiz isteklerine de cevap vermektedir. Fakültemiz öğrencileri bu merkezde de staj yapabilmektedir.

 Deneysel çalışmalarda kullanılan değişik tür deney hayvanlarının bakımı ve izlenmesi için modern bir Deney Hayvanları Ünitesi 1998 yılında kurulmuş ve araştırmacılarımızın hizmetine sunulmuştur.

 Fakültemizde yukarıda sıralanmış olan olanaklar ve bölümler dışında Ankara Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Dairesi içinde Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eğitim ve Uygulama Eczanesi bulunmaktadır. Bu eczaneden Üniversitemiz öğrencilerinin ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacı karşılanmaktadır. Eğitim ve uygulama eczanesinde Fakültemiz son sınıf öğrencileri mesleki stajlarının bir kısmını yapabilmektedir.

 Fakültemiz öğrencilerinin yemek yiyebildikleri öğrenci ve idari personel yemekhanesinde, toplam 350 öğrenci ve 150 idari personele hizmet verilmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin ders aralarında ve boş zamanlarında yararlandıkları modern bir kantin de bulunmaktadır. Bunun dışında öğretim elemanları için 1998 yılında yeniden düzenlenen 120 kişi kapasiteli bir yemek salonu mevcuttur.

Mezun Dernekleri

 Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olan eczacıların üye olabileceği Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneği 1991 yılında kurulmuştur. Dernek, şimdiye kadar yaptığı çalışmalarla fakültemiz eğitim ve öğretimine önemli katkılarda bulunmuştur. Derneğin üye sayısı Haziran 2012 itibariyle 2082 dür.

Mezunların İş Olanakları

Eczacılık Fakültesi’nden mezun olan eczacılar mesleğin her alanında klinik eczacı olarak da görev yapmaktadırlar.

Beş yıllık öğrenimleri sonunda Eczacılık Fakültelerinden mezun olan eczacılar, serbest eczacı olarak kendi eczanelerini açabildikleri gibi, ecza depoları da açabilirler. Bunlar dışında, Sağlık Bakanlığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı hastaneler, üniversite hastaneleri ve diğer kurumlara bağlı olan ya da özel hastanelerin eczanelerinde çalışabilirler. Sağlık Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve Belediye İl Sağlık Müdürlüklerinde görev yapabilirler. Bakanlıkların sağlıkla ilgili birimlerinde çalışabilirler. Sağlık Bakanlığı bünyesinde bulunan Hıfzıssıhha Enstitülerinin çeşitli bölümlerinde ve yine Sağlık Bakanlığındaki İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ile bu bakanlığa bağlı diğer genel müdürlüklerde çalışabilirler. Bunların yanısıra,Teftiş Kurulları’nda, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı’nda, TBMM başhekimliğinde çalışma olanaklarına sahiptirler. Bu çalışma alanlarına ek olarak, İlaç Sanayii sektörü, eczacıların yaygın olarak istihdam edildiği endüstriyel kuruluşlardır. Ayrıca eczacılar, gerek Eczacılık Fakültelerinde, gerekse çeşitli Üniversitelerin farklı Fakültelerinde uygun alanlarda, Üniversitelerde akademik alanda yetişmek üzere çalışma olanaklarına sahiptirler.

 Hobi Odaları

 Fakültemizde 2003 yılında B Blok -1. katta Fakültemiz öğrenci, öğretim elemanı ve idari personeline hizmet verilecek şekilde spor, müzik, resim ve el işleri salonları kurulmuştur.

 Öğrenci Toplulukları

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde öğrencilerin aktif olarak yer aldığı Toplumsal Dayanışma Topluluğu, Tiyatro Topluluğu (ANETİT), Halk Oyunları (ANEHOT)  Topluluğu, Müzik Topluluğu, Gönüllü Yardım ve Dayanışma Topluluğu, Atatürkçü Düşünce Topluluğu, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Doğa Sporları Topluluğu (ANEDOST) ve Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Birliğine (IPSF) bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Ankara Üniversitesi Eczacılık Öğrencileri Grubu (AUPSG) bulunmaktadır. AUPSG, 1997 yılından beri çalışmalarını sürdürmektedir. Grupta çalışan öğrenciler, eczacılık alanında birçok konferans ve söyleşi düzenlemekte, her yıl geleneksel olarak son sınıf öğrencileri arasında Hasta Bilgilendirme Yarışması yapmaktadır. Yurtiçi aktivitelerinin yanı sıra, bu grup aracılığı ile her yıl giderek artan sayıda Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi yurtdışında staj yapabilme olanağından yararlanmaktadır. Yine bu grup aracılığı ile tüm dünyadaki Eczacılık Fakültelerinden öğrenciler staj için Fakültemize gelmektedir.

Socrates/Erasmus Programı (S/E)

2005–2006 eğitim-öğretim yılından itibaren Avrupa Birliği Genel Eğitim Programı içerisinde yer alan Yüksek Öğretim Programlarını kapsayan Socrates/Erasmus programının amacı; üniversiteler arası işbirliği ile Avrupa’daki yüksek öğretimin kalitesini arttırmaktır. Bu program çerçevesinde Avrupa Birliği üye ve aday ülkeleri arasında üniversite öğrencileri karşılıklı olarak değiştirilmektedir. Fakültemiz, 2006–2007 eğitim-öğretim yılı itibarı ile çeşitli Avrupa Birliği ülkesi ile öğrenci değişim programları konusunda karşılıklı olarak anlaşma imzalanmıştır. Bu çerçevede isteyen öğrencilerimizin bir kısmı, programların uyuşması halinde eğitimlerinin 1 ya da 2 yarıyılını  karşılıklı anlaşma yapılmış olan Eczacılık Fakültelerinde tamamlayabilirler (Ayrıntılı bilgi için; http://www.pharmacy.ankara.edu.tr/Erasmus/index.htm) . Bugüne kadar, S/E programından toplam 36 lisans öğrencimiz yararlanmıştır.