Tıp Fakültesi

 

TIP FAKÜLTESİ

PUAN TÜRÜ                                :LYSM.F-3

TABAN PUAN (2010 ÖSS)         : 540.059   

KONTENJAN                               : 281  Türk öğrenci  11 Yabancı Uyruklu

                                                         10 Türk Cumhuriyetleri Akraba Ttoplulukları

ÖĞRETİM SÜRESİ                      : 6 YIL

 ADRES : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sıhhiye / Ankara

 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNİN MİSYONU

 Türkiye Cumhuriyeti’nin kurduğu ilk tıp fakültesi olmanın bilinciyle; donanımlı hekimler ve sağlık çalışanlarıyla, en iyi sağlık hizmetini sunmak, bilimsel araştırmalar ve tıp eğitimindeki öncü konumumuzu geliştirerek sürdürmek.

ANKARAÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNİN VİZYONU

Gelişmiş eğitim, araştırma ve hizmet sunum ortamına sahip olarak, Türkiye ve Dünya’da tanınan ve tercih edilen sağlık kuruluşu olmak. “Türkiye’de en iyi, Dünya’da bilinen”

ANKARAÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNİN TEMEL DEĞERLERİ

          Ekip çalışmasını temel alan, bilimsel, yenilikçi ve araştırmacı yaklaşım

          Etik değerlere bağlılık

          Güvenilirlik ve hesap verebilirlik

          Çalışanlarımızın, hastalarımızın ve yakınlarının haklarına saygı

          Ulusal ve evrensel insani değerlere sahip çıkma

ANKARAÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNDE EĞİTİM

Fakültemizin Öğretim Kadrosunda 365 Profesör, 75 Doçent, 26 Yrd. Doçent, 2 Öğretim görevlisi, 48 Uzman ve 427 Araştırma görevlisi ve  bulunmaktadır.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinin amacı Atatürk ilkelerine sahip çağdaş ülkesinin sağlık sorunlarını bilen ve bunların üstesinden gelebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donanmış, mesleğini etik ve deontolojik kuralları gözeterek uygulayan, araştırmacı ve sorgulayıcı olan, yaşam boyu öğrenmeyi amaçlayan Türk Hekimi yetiştirmektir. 

Öğrencilerimizin eğitimleri için her türlü bilgiye ulaşabilecekleri internet erişimli bilgisayar laboratuar ve okuma salonlarından oluşan bir kompleks, hümanistik eğitim tekniklerinin uygulandığı ve hasta ile karşılaşmadan önce maketler üzerinde deneyim kazanılmasını sağlayan mesleksel beceri laboratuarları yapılandırılmıştır.

Tıp Fakültesinde bir yıl zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı uygulaması vardır. Bu amaçla yapılacak zorunlu hazırlık sınıfı güz yeterlik sınavını geçenler doğrudan birinci sınıftan öğrenime başlarlar. Sınavı geçemeyenler seviye tesbit sınav sonucuna göre hazırlık sınıflarına alınırlar. Hazırlık sınıfında geçen süre normal eğitim süresi dışındadır. Eğitim sistemimizin ilk iki yılında insan organizmasının normal yapı ve fonksiyonları, üçüncü yılda ise bu yapı ve fonksiyonların bozuklukları entegre olarak verilmektedir.  Dönem 4 ve 5’ te ise eğitim kliniklerde pratik ağırlıklı olarak stajlar şeklinde yapılmaktadır. Öğrencilerimiz son sene olan altıncı dönemde Aile Hekimliği Dönemi Eğitimi adı altında 52 hafta süre ile intörnlük yaparlar. Bu dönemin de başarı ile tamamlaması sonucunda öğrencilere “Tıp Doktorluğu “ diploması ve “Tıp Doktoru” unvanı verilir.