REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI

Sevgili Öğrenciler,

Öğrenci Seçme Sınavı’nda göstermiş olduğunuz üstün başarıdan dolayı Ankara Üniversitesi adına Sizi ve ailenizi candan kutluyorum.

Önümüzdeki günlerde yapacağınız Üniversite tercihinizin geleceğinizi belirlemede önemli olduğu kuşkusuzdur.

Yeni bilgilere açık, insanın ve toplumun gelişme dinamiklerini oluşturacak nitelikte kendini geliştirebilen, sorgulayan ve geleceği için seçim yapabilen Sizi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk üniversitesi olan ve 61 yıllık geçmişe sahip Ankara Üniversitesi’nde görmekten büyük mutluluk duyacağız.

Avrupa’nın saygın kurumlarından biri olan Avrupa Üniversite Birliği (AÜB/EUA)’nin kurumsal değerlendirme raporunda da belirtildiği gibi, Ankara Üniversitesi eğitim-öğretim, araştırma ve yayınları ile kalite kültürü anlayışı yüksek bilimsel nitelikleri bünyesinde barındıran Türk Yükseköğretim sistemi için örnek gösterilen önemli bir Dünya Üniversitesi olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Ülkemizde çağdaş yükseköğretim anlayışının oluşturulmasında önemli rol oynayan, ilk ve tekleri bünyesinde barındıran Ankara Üniversitesi’nin temel amacı yeni bin yıllara, çağdaş bilgilerle donatılan, araştırıcı, yaratıcı, disiplinlerarası ekip çalışması yapabilen, analiz ve sentez yeteneğine sahip, girişimci, üretken, bilimsel düşünceye sahip, toplumsal yaşama, yönetime ve kalkınmaya hazır bireyler yetiştirmektir.

Öğretim üyeleri ile etkileşimli, yaratıcı, katılımcı ve öğrenci merkezli bir eğitim-öğretim sisteminin sürdürüldüğü üniversitemizde Hayat Boyu Öğrenme / Erasmus çerçevesinde, Avrupa Üniversiteleri ile öğrenci değişim programları başarılı bir şekilde devam etmektedir.

Çağdaş eğitimin gereği olan ve gelişen teknolojinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek biçimde donanımlı birimlerimizin bulunduğu, zengin kütüphaneleri, spor sahaları, olimpik yüzme havuzu, yemekhaneleri ve internet olanaklarıyla donatılmış yerleşkelerimiz, öğrencilerimizin gereksinim duyacakları her türlü olanağa kolayca ulaşabildikleri, sanat, spor, sosyal ve kültürel etkinlikler içinde vazgeçemedikleri yaşam alanlarıdır. Ayrıca Üniversitemizin Ankara içinde Öğrencievleri, Ilgaz ve Manavgat’ta Öğrenci Rehabilitasyon, Spor Eğitim Merkezleri bulunmaktadır.

Öğrencilerimizin ilgi duydukları alanlarda bilgi ve becerilerini paylaştıkları ve eğitimin ayrılmaz bir parçası olan Öğrenci Kulüpleri ve toplulukları da Üniversitemizin önemli birimleridir.

 

Üniversitemiz, ÖSS’de alanında ilk 2000’e girerek Üniversitemizi tercih eden öğrencilerimize, başarıları devam ettiği sürece bazı olanaklar sunmaktadır. Ayrıca başarılı ve maddi gereksinimi olan öğrencilerimize kısmi zamanlı çalışma karşılığı maddi katkı veya Öğrencievlerinde ücretsiz barınma olanakları sağlanmaktadır.

Öğrencilerimize sunulan çağdaş eğitim programları ve sağlık hizmeti ile kültür, spor, sanat etkinlikleri olanakları hakkında daha ayrıntılı bilgileri www.ankara.edu.tr adresli sayfamızda bulabilirsiniz. Ayrıca öğrenim yaşamınız boyunca sizi bilgilendirecek duyurulara Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın http://oidb.ankara.edu.tr adresli sayfasından ulaşabilirsiniz.

Sizi ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli; eğitim ve araştırma alanında rekabet gücü yüksek ve evrensel değerler taşıyan, yeni bin yılın başında sayısı 200.000’e ulaşan mezunuyla Türkiye’yi bugünlere taşıyan kadroların yetişmesinde önemli bir rol oynayan Ankara Üniversitesi’nin öğrencisi olmaya davet ediyorum.

Üstün başarınızdan dolayı Sizi ve ailenizi bir kez daha kutlar, başarılarınızın devamını dilerim.

Sevgilerimle.